1. Deze uitgave bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een medisch dienstencontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren.

    Het werk bestaat uit drie delen:
    Deel I. De onderlinge verhouding tussen artsen, tussen artsen en ziekenhuizen, tussen artsen en patiënten en tussen patiënten en ziekenhuizen
    Deel II. De overeenkomsten met apothekers en hu...

    Hardback
    € 257,50