1. Domeingoederenrecht

    Verschijnt 5 januari 2006

    Het eerste deel van het boek gaat uitvoerig in op de “zakenrechtelijke” problematiek van het openbaar domein. Het tweede deel behandelt het “administratiefrechtelijke” luik: de formaliteiten die gepaard gaan bij de verkrijging, de vervreemding en het beheer van overheidsgoederen.
    Paperback
    € 59,50 € 85,-