1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Tijdens deze webinar wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste problemen waarmee ontwikkelaars vandaag te kampen krijgen in het kader van de vergunning van windturbines. In dit verband worden eveneens enkele van de meest recente ontwikkelingen onder de loep genomen.
  Seminar
  € 225,34 (incl. BTW)

 2. Bailiffs play an important role in the enforcement of court orders. They are part of the state machinery for the transfer of assets from debtors to creditors and for evictions. This book investigates the surprising differences in bailiff regulation across Europe and questions how far governments take adequate responsibility for enforcement action.
  Paperback
  € 99,-

 3. Dit boek in de reeks In kort bestek wil de niet-gespecialiseerde professional inleiden in het milieurecht. Na een situering in de beleidsmatige context, bespreken de auteurs het milieurecht op internationaal, Europees en Vlaams niveau. Ze besteden ook uitvoerig aandacht aan het materieel milieurecht in het Vlaamse Gewest. - To-the-point-analyse van het milieurecht met de belangrijkste krachtlijnen en principes. - Geschikt als cursusmateria...
  Paperback
  € 75,-

 4. Dit boek biedt een volledig overzicht van het grondwettelijk recht in de gelaagde rechtsorde. Het is in de eerste plaats opgevat als een inleidende cursus voor al wie zich in het grondwettelijk recht wil verdiepen. Daarnaast richt het boek zich op de praktijkjurist die op zoek is naar een toegankelijk handboek.

  Paperback
  € 110,-

 5. This book examines coronavirus-related legislation and its consequences in European states. It brings together expert contributions from over 80 academics and practitioners.
  Hardback
  € 145,-

 6. In 2008 vaardigde Vlaanderen het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (Gelijkekansendecreet) uit. Dat decreet voerde – alvast op papier – een vrijwel ongeëvenaarde bescherming in tegen discriminatie. Maar hoe zit dat in de praktijk? In opdracht van de Vlaamse overheid evalueerden Elke Cloots, Marie Spinoy en Jogchum Vrielink het Gelijkekansendecreet en de relevante rechtspraak. De neerslag van die evaluatie verscheen recent in boekvorm.
  Seminar
  € 79,75 (incl. BTW)

 7. Het werk ‘Overheidsopdrachten anno 2021 - Bespreking van de regelgeving m.i.v. tendensen naar protectionisme’ behandelt de actueel van toepassing zijnde regelgeving, waarbij de praktische implicaties worden toegelicht. Het boek in zijn geheel, bijgehouden tot 31 december 2020, steunt op een veelvoud aan voorbeelden uit rechtspraak en praktijk. Het werk bevat ook tips om de gebruiker van de wetgeving overheidsopdrachten maximaal te doen slag...

  Hardback
  € 190,-

 8. Studiedagen: De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  Seminar
  € 332,75 (incl. BTW)
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5