Privaatrecht in hoofdlijnen volume 2 (veertiende editie)

Privaatrecht in hoofdlijnen geeft een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht. Deel 2 koppelt een grondig theoretisch overzicht van het burgerlijk recht aan praktische vragen en voorbeelden.
Auteur(s):
Rogier de Corte, Bertel De Groote, Diederik Bruloot
Reeks:
In hoofdlijnen
Volume:
boek | verschenen | 14e editie
oktober 2020 | xxx + 446 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400011441


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 28,-

Inhoud

Privaatrecht in hoofdlijnen, volume 1 en 2 geven een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht. Zowel in volume 1 als in volume 2 worden de belangrijkste juridische evoluties van de afgelopen jaren geïntegreerd.

Privaatrecht in hoofdlijnen, volume 2. Inleiding tot het burgerlijk recht koppelt een grondig theoretisch overzicht van het burgerlijk recht aan praktische vragen en voorbeelden. De auteurs besteden bijzondere aandacht aan een toegankelijke en heldere bespreking van moeilijke begrippen en complexe rechtsverhoudingen. Het boek behandelt de grote civielrechtelijke rechtsdomeinen.

De twee volumes samen zijn ook als set verkrijgbaar.

Inhoudsopgave

Inleiding: Burgerlijk Wetboek (p. 1)

Deel I. Personen- en familierecht

Hoofdstuk I. De mens (p. 5)

Hoofdstuk II. De mens en zijn identificatie (p. 25)

Hoofdstuk III. Rechtspersonen (p. 41)

Hoofdstuk IV. De mens en zijn gezin (p. 52)

Hoofdstuk V. De onbekwame mens (p. 90)

Hoofdstuk VI. De mens en zijn familiaal vermogen (p. 110)

Deel II. Zakenrecht

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 155)

Hoofdstuk II. Eigendom en bezit (p. 158)

Hoofdstuk III. Beperkte zakelijke rechten (p. 171)

Hoofdstuk IV. Zakelijke zekerheidsrechten (p. 184)

Hoofdstuk V. Onroerende publiciteit (p. 197)

Deel III. Vorderingsrechten

Hoofdstuk I. Algemene beschouwingen (p. 201)

Hoofdstuk II. Begrip, soorten, modaliteiten (p. 204)

Hoofdstuk III. Bronnen van verbintenissen (p. 212)

Hoofdstuk IV. Verbintenis uit overeenkomst (p. 217)

Hoofdstuk V. Verbintenis uit onrechtmatige daad (p. 262)

Hoofdstuk VI. Uitdoven van vorderingsrechten (p. 314)

Hoofdstuk VII. Benoemde overeenkomsten (p. 317)

Deel IV. Bijzonder privaatrecht

Hoofdstuk I. Ondernemingsrecht (p. 361)

Hoofdstuk II. Intellectuele rechten (p. 409)

Hoofdstuk III. Informaticarecht (p. 423)

Hoofdstuk IV. Sociaal recht (p. 434)

Trefwoordenregister (p. 441)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek

Over de reeks

In hoofdlijnen

De boeken in de reeks In hoofdlijnen geven een zo volledig mogelijk overzicht van uiteenlopende rechtstakken. In de boeken worden de basisbeginselen en – concepten van de behandelde rechtstak grondig geanalyseerd en toegelicht.
De reeks is zowel bestemd voor praktijkjuristen als studenten. De delen in de reeks vormen een onmisbaar referentiewerk én werkinstrument om de rechtstak te verkennen en te bestuderen.

Meer over deze reeks