Privaatrecht in hoofdlijnen volume 1 (veertiende editie)

Privaatrecht in hoofdlijnen geeft een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht. Deel 1 bevat zowel een objectieve als een organieke en een subjectieve benadering van het recht.
Auteur(s):
Rogier de Corte, Bertel De Groote, Diederik Bruloot
Reeks:
In hoofdlijnen
Volume:
boek | verschenen | 14e editie
oktober 2020 | xxxii + 448 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400011434


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 28,-

Inhoud

Privaatrecht in hoofdlijnen, volume 1 en 2 geven een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht. Zowel in volume 1 als in volume 2 worden de belangrijkste juridische evoluties van de afgelopen jaren geïntegreerd.

Privaatrecht in hoofdlijnen, volume 1. Inleiding tot het recht bevat zowel een objectieve als een organieke en een subjectieve benadering van het recht. Het eerste deel legt een bijzondere klemtoon op de analyse van de basisregels en -begrippen, maar staat ook stil bij het ‘rechtsfenomeen’, met aandacht voor het wezen en de werking van het recht. Het biedt ook toelichting bij de wijze waarop het recht institutioneel vorm krijgt en toepassing vindt. Het behandelt de organen die het recht in zijn werking ondersteunen.

De twee volumes samen zijn ook als set verkrijgbaar.

Inhoudsopgave

Deel I. Rechtsfenomeen

Hoofdstuk I. Concepten van recht (p. 1)

Hoofdstuk II. Regelproducenten (p. 36)

Hoofdstuk III. Regelarsenaal (p. 73)

Deel II. Organieke ondersteuning van het recht Titel I. Belgische staatsstructuur

Hoofdstuk I. Belgische federale instellingen (p. 89)

Hoofdstuk II. De deelstaten (p. 110)

Hoofdstuk III. Lokale instellingen (p. 120)

Deel II. Organieke ondersteuning van het recht Titel II. Fiscaliteit

Hoofdstuk I. Definities (p. 125)

Hoofdstuk II. Overzicht (p. 131)

Hoofdstuk III. Grondslagen van het belastingrecht (p. 140)

Hoofdstuk IV. Geschillen en invordering (p. 144)

Hoofdstuk V. Internationalisering (p. 150)

Deel II. Organieke ondersteuning van het recht Titel III. Supranationale en internationale instellingen

Hoofdstuk I. Europese Unie (p. 153)

Hoofdstuk II. Benelux Unie (p. 173)

Hoofdstuk III. Verenigde Naties (p. 175)

Hoofdstuk IV. Internationaal Strafhof (p. 178)

Hoofdstuk V. Raad van Europa (p. 179)

Deel III. Basiscomponenten van het recht

Hoofdstuk I. Het subjectief recht biedt de componenten (p. 181)

Hoofdstuk II. Rechtssubject (p. 184)

Hoofdstuk III. Rechtsobject (p. 191)

Hoofdstuk IV. Het vermogen (p. 204)

Hoofdstuk V. Subjectieve rechten (p. 215)

Hoofdstuk VI. Rechtsfeiten en rechtshandelingen (p. 218)

Hoofdstuk VII. Tijd als rechtsfactor (p. 220)

Hoofdstuk VII. Tijd als rechtsfactor (p. 230)

Deel IV. Rechtshandhaving Titel I. Procesrecht

Hoofdstuk I. Begrip (p. 241)

Hoofdstuk I. Begrip (p. 231)

Hoofdstuk II. Kenmerken (p. 239)

Hoofdstuk II. Kenmerken (p. 249)

Hoofdstuk III. Het vonnis (p. 245)

Hoofdstuk III. Het vonnis (p. 255)

Hoofdstuk IV. Rechtshulp (p. 247)

Hoofdstuk IV. Rechtshulp (p. 257)

Deel IV. Rechtshandhaving Titel II. De rechter en zijn medewerkers

Hoofdstuk I. Rechterlijke macht – grondwettelijke macht (p. 251)

Hoofdstuk I. Rechterlijke macht – grondwettelijke macht (p. 261)

Hoofdstuk II. Hoven en rechtbanken (p. 266)

Hoofdstuk II. Hoven en rechtbanken (p. 256)

Hoofdstuk III. Openbaar Ministerie (p. 277)

Hoofdstuk III. Openbaar Ministerie (p. 287)

Hoofdstuk IV. Benoeming van magistraten (p. 290)

Hoofdstuk IV. Benoeming van magistraten (p. 280)

Hoofdstuk V. Hulpambtenaren en medewerkers (p. 283)

Hoofdstuk V. Hulpambtenaren en medewerkers (p. 293)

Deel IV. Rechtshandhaving Titel III. Strafrechtspleging

Hoofdstuk I. Misdrijven en de bestraffing ervan (p. 297)

Hoofdstuk II. Strafrechtspleging (p. 307)

Deel IV. Rechtshandhaving Titel IV. Burgerlijke rechtspleging

Hoofdstuk I. Begrip (p. 311)

Hoofdstuk I. Begrip (p. 321)

Hoofdstuk II. Kenmerken (p. 324)

Hoofdstuk II. Kenmerken (p. 314)

Hoofdstuk III. Kernbegrippen (p. 327)

Hoofdstuk III. Kernbegrippen (p. 317)

Hoofdstuk IV. Minnelijke schikking en bemiddeling (p. 335)

Hoofdstuk IV. Minnelijke schikking en bemiddeling (p. 325)

Hoofdstuk V. Gewoon geding (p. 337)

Hoofdstuk VI. Rechtsmiddelen (p. 347)

Hoofdstuk VII. Bijzondere rechtsplegingen (p. 352)

Hoofdstuk VII. Bijzondere rechtsplegingen (p. 342)

Hoofdstuk VIII. Executierecht (p. 345)

Hoofdstuk VIII. Executierecht (p. 355)

Deel IV. Rechtshandhaving Titel V. Bewijsrecht

Hoofdstuk I. Probleem van het bewijsrecht (p. 359)

Hoofdstuk I. Probleem van het bewijsrecht (p. 349)

Hoofdstuk II. Basissystemen in het bewijsrecht (p. 354)

Hoofdstuk II. Basissystemen in het bewijsrecht (p. 364)

Hoofdstuk III. Bewijs in het burgerlijk recht (p. 367)

Hoofdstuk III. Bewijs in het burgerlijk recht (p. 357)

Hoofdstuk IV. Bewijs in het strafrecht (p. 395)

Hoofdstuk IV. Bewijs in het strafrecht (p. 385)

Hoofdstuk V. Onrechtmatig verkregen bewijs (p. 388)

Hoofdstuk V. Onrechtmatig verkregen bewijs (p. 398)

Deel V. Privaatrecht in internationaal verband

Hoofdstuk I. Problematiek (p. 401)

Hoofdstuk I. Problematiek (p. 391)

Hoofdstuk II. Kernpunten van het IPR (p. 397)

Hoofdstuk II. Kernpunten van het IPR (p. 407)

Hoofdstuk III. Methodologie (p. 411)

Hoofdstuk IV. Bronnen en basisregels (p. 416)

Hoofdstuk IV. Bronnen en basisregels (p. 406)

Trefwoordenregister (p. 433)

Trefwoordenregister (p. 443)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek

Over de reeks

In hoofdlijnen

De boeken in de reeks In hoofdlijnen geven een zo volledig mogelijk overzicht van uiteenlopende rechtstakken. In de boeken worden de basisbeginselen en – concepten van de behandelde rechtstak grondig geanalyseerd en toegelicht.
De reeks is zowel bestemd voor praktijkjuristen als studenten. De delen in de reeks vormen een onmisbaar referentiewerk én werkinstrument om de rechtstak te verkennen en te bestuderen.

Meer over deze reeks