Prejudiciële vragen praktisch

Dit handige boekje maakt de rechtspracticus meer vertrouwd met de concrete werkwijze van het stellen van een prejudiciële vraag.
De nadruk ligt in dit cahier op de prejudiciële vraagstelling voor het Grondwettelijk Hof, maar ook de vraagstelling voor het Hof van Justitie van de Europese Unie komt uiteraard aan bod. Een aantal belangrijke aandachtspunten inzake de vraagstelling voor het Benelux Gerechtshof, het Hof van Cassatie en het EHRM ronden dit praktische boekje af.
Auteur(s):
Frank Judo, Tim Souverijns
boek | verschenen | 1e editie
december 2017 | 86 blz.

Paperback
€ 38,-


ISBN 9789400008991

Inhoud

Het fenomeen van de prejudiciële vraag blijft voor vele advocaten onbekend terrein, waarmee ze vroeg of laat toch worden geconfronteerd, zij het niet noodzakelijk van harte.

Dit handige boekje maakt de rechtspracticus meer vertrouwd met de concrete werkwijze van het stellen van een prejudiciële vraag. Hoe dient men de vraag juist te formuleren? Hoe verloopt de prejudiciële procedure? Wat met de tussengeschillen? Wat zijn de gevolgen van een arrest na een prejudiciële vraag? En zijn er ook indirecte gevolgen?

De nadruk ligt in dit cahier op de prejudiciële vraagstelling voor het Grondwettelijk Hof, maar ook de vraagstelling voor het Hof van Justitie van de Europese Unie komt uiteraard aan bod. Een aantal belangrijke aandachtspunten inzake de vraagstelling voor het Benelux Gerechtshof, het Hof van Cassatie en het EHRM ronden dit praktische boekje af.


Inhoudsopgave

1. Inleiding (p. 1)

Frank Judo, Tim Souverijns

2. Grondwettelijk Hof (p. 5)

Frank Judo, Tim Souverijns

3. Hof van Justitie (p. 51)

Frank Judo, Tim Souverijns

4. Capita selecta: Benelux Gerechtshof, Hof van Cassatie en EHRM (p. 73)

Frank Judo, Tim Souverijns

5. Conclusie (p. 77)

Frank Judo, Tim Souverijns

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoud (p. 0)
Frank Judo, Tim Souverijns
5. Conclusie (p. 77)
Frank Judo, Tim Souverijns

Ook interessant voor u: