Praktijkboek Familiaal Vermogensrecht

Dit praktijkboek bevat zowel een jurisprudentiebundel, bestaande uit zowel basisarresten als uit vonnissen, als een reeks praktische toepassingen en is niet alleen nuttig voor de student maar ook voor de rechtspraktizijn.
Auteur(s):
Walter Pintens, Sven Mosselmans, Charlotte Declerck
boek | verschenen | 1e editie
februari 2009 | xx + 559 blz.

Paperback
€ 100,-


ISBN 9789050958837


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Dit praktijkboek bevat zowel een jurisprudentiebundel als een reeks praktische toepassingen.
De jurisprudentiebundel bestaat zowel uit basisarresten als uit vonnissen, die zeer specifieke punten behandelen en toelaten verschillende standpunten te confronteren. Elke uitspraak is van een beknopte annotatie met rechtspraak en rechtsleer voorzien.
De praktische toepassingen omvatten een model van advies voor de rechtspraktijk en cases die de regels betreffende de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap en de nalatenschap illustreren. Hier wordt ook ingegaan op de beheersafrekening van de post-communautaire onverdeeldheid en de aanrekening van onderhoudsgeld en woonstvergoeding. De cases werden aangepast aan de recente hervormingen zoals het echtscheidingsrecht en het erfrecht van de wettelijke samenwoner.
Dit praktijkboek is niet alleen nuttig voor de student maar ook voor de rechtspraktizijn. De beknopte annotaties bij de rechtspraak maken het mogelijk een conclusie te onderbouwen en een vonnis te motiveren. De cases over de vereffening- verdeling kunnen als leidraad worden gebruikt bij de opstelling van de staat van vereffening en bij de formulering van de zwarigheden.


We kunnen besluiten dat het “Praktijkboek Familiaal Vermogensrecht” zou moeten behoren tot de boekencollectie van elke jurist, zij het een beginnende tijdens de rechtsopleiding, zij het een rechtspracticus die reeds jaren het vak beoefent.
Evy Willems, in TPR, 2009

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

DEEL II. SAMENWONINGSRECHT

DEEL III. SCHENKINGEN

DEEL IV. ERFRECHT

DEEL V. FAMILIALE SCHIKKINGEN

ZAAKREGISTER (p. 553)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
ZAAKREGISTER (p. 553)

Ook interessant voor u: