Participatief ondernemen

Dit boek is dé leidraad bij uitstek, enerzijds voor bedrijfleiders bij het uitbouwen van een deugdelijk en duurzaam participatief ondernemerschap, anderzijds voor politici en hun adviseurs bij het uittekenen van de noodzakelijke ondersteunende participatiepolitiek.

Auteur(s):
August Van Put
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2007 | 276 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789050956895

Inhoud

Ondernemingsparticipatie is een wijze van ondernemen waarbij werknemers nauwer betrokken worden bij de organisatie van hun bedrijf.
Participatie is geen HR-materie noch een middel om de (para)fiscale druk op de lonen draaglijker te maken. Het is daarentegen een door de top aangestuurd bedrijfseconomisch project gericht op het creëren van een win-winsituatie waarbij meer innovatieve en productieve werknemers mede-ondernemen en er op een alternatieve manier voor worden beloond. In navolging van Franse, Duitse en Angelsaksische ondernemers twee eeuwen geleden alsook Charles de Gaulle enkele decennia terug, roept de Europese Commissie vandaag participatie uit tot de topprioriteit voor de lidstaten.
Enkel op die manier wordt de hoofddoelstelling van Lissabon, om van Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken, een haalbare kaart.
Redenen te over voor Metena, de denktank van de christelijke werkgeversorganisatie VKW, om de redactie van dit boek in handen te geven van een bedrijfsleider met 30 jaar ervaring in participatief ondernemen. De doelstelling ervan is dubbel: ondernemers vertrouwd maken met participatief ondernemen als bedrijfsstrategie en hen helpen de juiste keuze te maken uit de talrijke bedrijfseconomische modellen en de juridische implicaties ervan.
Dit boek is dé leidraad bij uitstek, enerzijds voor bedrijfleiders bij het uitbouwen van een deugdelijk en duurzaam participatief ondernemerschap, anderzijds voor politici en hun adviseurs bij het uittekenen van de noodzakelijke ondersteunende participatiepolitiek.

August Van Put (1935) is Dr. in de Rechten, Lic. Notariaat, Lic. Handels- en Financiële Wetenschappen. Hij is erevoorzitter van HBK-Spaarbank en ererechter in handelszaken bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Hij is tevens oud-voorzitter van de Belgische Spaarbankenvereniging en van het Instituut voor Ondernemingsparticipatie, waarvan hij mede-oprichter was. Vandaag is hij werkend lid bij de European Savings Banks Group evenals bij de European Federation of Employee Share Ownership. In 1994 ontving de spaarbank die hij voorzat de Securex-prijs Onderneming & Ethiek. In 1995 ontving hij de Vlaamse Ankerprijs. Hij publiceerde over spaarbanken,
deontologie, ondernemingsparticipatie en -doctrine.

Uit het Woord vooraf van Jef Colruyt:
“Als je deze visie hebt op arbeidsorganisatie en er ook iets mee doet, dan spreekt het voor zich dat ook de betrokkenheid bij het werk groot zal zijn, dat heel veel zaken die tot de groep behoren, ‘gedeeld’ zullen moeten worden: kennis, informatie, inzichten, middelen en, als kers op de taart, ook het uiteindelijke resultaat, de winst die we samen realiseerden.”

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.