Organisatie van de bouwwerf - sociaalrechtelijke aandachtspunten (Themanummer TBO)

In dit themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed komen o.a. volgende thema’s aan bod: buitenlandse werknemers buiten de EU – arbeidskaarten, terbeschikkingstelling van werknemers, arbeidsongevallen en schijnzelfstandigheid.
boek | verschenen | 1e editie
december 2015 | 108 blz.

Garenloos
€ 50,-


ISBN 9789400007062

Inhoud

De sociaalrechtelijke positie van de buitenlandse werknemers in de bouwsector is volop in de actualiteit. Daarnaast blijft het een zorg van de wetgever om de veiligheid voor eenieder werkzaam op de werf te garanderen.

Dit themanummer van TBO gaat dieper in op deze actuele thema’s en laat specialisten vanuit hun praktijkervaring het wetgevend kader en de toepassing ervan in de praktijk toelichten.

Onder meer volgende thema’s komen aan bod:
- de nieuwe reglementering met betrekking tot de aanwezigheidsregistratie op de werf;
- de aansprakelijkheid van aannemers in het kader van de loonbeschermingswet;
- de rechtspositie van buitenlandse werknemers binnen de EU;
- schijnzelfstandigheid;
- arbeidsongevallen, veiligheid en preventie op de bouwwerf; en
- de sociale inspectie en sociaal strafrecht in de bouwsector.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Terbeschikkingstelling en uitzendarbeid in de bouwsector (p. 298)

Buitenlandse werknemers binnen de EU: het sociaalrechtelijk kader van aanwerving versus detachering (p. 311)

De tewerkstelling van buitenlandse werknemers van buiten de EER in de bouwsector: arbeidskaarten en -vergunningen (p. 335)

De elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven – Have you checked in yet? (p. 344)

Veiligheid op de werf en preventie (p. 354)

Frank Burssens

Arbeidsongevallen in de bouwsector (p. 368)

Strijd tegen schijnzelfstandigheid (p. 374)

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen – Stand van zaken na twee jaar toepassing van de wet (p. 381)

De sociale inspectie als fundering van het sociaal strafrecht: los zand of gewapend beton? (p. 389)

Register 2015 (p. 400)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Register 2015 (p. 400)