Orgaantransplantatie

Dit boek bevat een volledige analyse van de Belgische orgaantransplantatiewetgeving met een specifieke focus op de problematiek van het orgaantekort. Na een algemene bespreking van het orgaantransplantatiebeleid en de organisatie van de transplantatiesector wordt achtereenvolgens de juridische positie van de levende donor, van de overleden donor en van de orgaanontvanger onderworpen aan een diepgaand en kritisch onderzoek. In 10 stellingen worden uiteindelijk verschillende
aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van de Belgisch orgaantransplantatiewetgeving.

Auteur(s):
Nils Broeckx
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
17
boek | verschenen | 1e editie
juni 2018 | xxxiv + 1238 blz.

Hardback
€ 238,70 € 341,-


ISBN 9789400008878


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Orgaantransplantatie is een gevestigde therapie voor verschillende vormen van orgaanfalen. Door het orgaantekort wordt er evenwel voortdurend gezocht naar nieuwe manieren om het orgaanaanbod te verhogen. Dit doet op zijn beurt vragen rijzen over de rechten van orgaandonoren en transplantatiepatiënten. Dit boek bevat een volledige analyse van de Belgische orgaantransplantatiewetgeving, met een specifieke focus op de problematiek van het orgaantekort. Na een algemene bespreking van het orgaantransplantatiebeleid en de organisatie van de transplantatiesector wordt achtereenvolgens de juridische positie van de levende donor, van de overleden donor en van de orgaanontvanger onderworpen aan een diepgaand en kritisch onderzoek. In tien stellingen worden uiteindelijk verschillende aanbevelingen geformuleerd voor de verbetering van de Belgische orgaantransplantatiewetgeving.

Dit werk beoogt antwoorden te bieden op de meest uiteenlopende juridische vragen over orgaandonatie en -transplantatie voor juristen, ethici, beleidsmakers, zorginstellingen, zorgverleners en alle andere geïnteresseerden.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Nils Broeckx

Deel I. Inleiding

Hoofdstuk I. Medische situering (p. 1)

Hoofdstuk II. Juridische situering (p. 35)

Deel II. Het orgaantransplantatiebeleid

Hoofdstuk I. Doelstellingen (p. 51)

Hoofdstuk II. Handhaving (p. 71)

Hoofdstuk III. Toepassingsgebied (p. 77)

Deel III. Organisatie van de orgaantransplantatiesector

Hoofdstuk I. Het non-commercialiteitsprincipe (p. 137)

Hoofdstuk II. Erkenningsnormen voor de actoren (p. 211)

Deel IV. De levende orgaandonor

Hoofdstuk I. Typologie (p. 279)

Hoofdstuk II. Grondslagen voor de toelaatbaarheid van orgaanwegneming bij leven (p. 291)

Hoofdstuk III. Toestemming (p. 337)

Hoofdstuk IV. Evenredigheid (p. 505)

Hoofdstuk V. Minderjarige en geestesgestoorde donoren (p. 639)

Deel V. De overleden orgaandonor

Hoofdstuk I. Het overlijden (p. 693)

Hoofdstuk II. Grondslagen voor de toelaatbaarheid van orgaanwegneming na overlijden (p. 755)

Hoofdstuk III. Voorafgaande orgaandonatieverklaringen (p. 831)

Hoofdstuk IV. Het vermoeden van toestemming (p. 899)

Hoofdstuk V. Voorbereidende handelingen (p. 945)

Deel VI. De ontvanger

Hoofdstuk I. Recht op toegang tot orgaantransplantatie (p. 977)

Hoofdstuk II. Recht op kwaliteitsvolle en veilige organen (p. 1099)

Deel VII. Algemeen besluit

Algemeen besluit (p. 1157)

Selectieve bibliografie (p. 1175)

Nils Broeckx

Trefwoordenregister (p. 1227)

Nils Broeckx

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: