Ondernemingsrecht in hoofdlijnen (elfde editie)

De elfde editie van dit klassieke handboek geeft een zo relevant mogelijk overzicht van het ondernemingsrecht en is zowel bestemd voor praktijkjuristen als voor studenten.

Auteur(s):
Eric Dirix, Reinhard Steennot, Hendrik Vanhees
Reeks:
In hoofdlijnen
Volume:
boek | verschenen | 11e editie
september 2019 | xviii + 562 blz.

Paperback
€ 95,-


ISBN 9789400009196


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Inhoud

De elfde editie van dit klassieke handboek geeft een zo relevant mogelijk overzicht van het ondernemingsrecht en is zowel bestemd voor praktijkjuristen als voor studenten.

Het ondernemingsrecht is sinds de vorige editie geen rustig bezit gebleken. Vooral tijdens de afgelopen jaren kwam het wetgevend werk in een stroomversnelling. De kroon op het werk is de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het Wetboek van Vennootschappen vervangt.

Daarnaast werden ook nog talrijke andere wetten gewijzigd. Te denken valt o.m. aan de Wet Financiële Zekerheden, de Wet Betalingsachterstand, de Protestwet en de Wet Onbeslagbaarheid Woning Zelfstandige.

Wat het insolventierecht betreft, mogen de gevolgen van de zgn. Wijzigingswet van 27 mei 2013 inzake de continuïteit van de ondernemingen hier niet onvermeld blijven. In deze nieuwe editie werden al deze wetswijzigingen nauwgezet verwerkt en op een overzichtelijke en toegankelijke wijze becommentarieerd.

Dit boek is in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijk referentiewerk dat onmisbaar is voor iedereen die het terrein van het ondernemingsrecht betreedt.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

In hoofdlijnen

De boeken in de reeks In hoofdlijnen geven een zo volledig mogelijk overzicht van uiteenlopende rechtstakken. In de boeken worden de basisbeginselen en – concepten van de behandelde rechtstak grondig geanalyseerd en toegelicht.
De reeks is zowel bestemd voor praktijkjuristen als studenten. De delen in de reeks vormen een onmisbaar referentiewerk én werkinstrument om de rechtstak te verkennen en te bestuderen.

Meer over deze reeks