Onderhoudsgeld tijdens de echtscheidingsprocedure en na echtscheiding op grond van bepaalde feiten

Dit handige boek biedt een exhaustieve analyse van de regels die van toepassing zijn enerzijds op het onderhoudsgeld tussen echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten, en anderzijds op de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten na
echtscheiding op grond van bepaalde feiten.
Auteur(s):
Cathleen Aerts, Patrick Senaeve
boek | verschenen | 1e editie
maart 2006 | xiii + 136 blz.

Paperback
€ 35,- € 50,-


ISBN 9789050955546

Inhoud

Dit handige boek biedt een exhaustieve analyse van de regels die van toepassing zijn enerzijds op het onderhoudsgeld tussen echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten, en anderzijds op de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten na
echtscheiding op grond van bepaalde feiten. Het onderzoek is gesteund op de – omvangrijke – rechtspraak van het Hof van Cassatie en op de relevante recente rechtspraak van de feitenrechters inzake voorlopige maatregelen ex artikel 1280 Ger.W. en inzake
onderhoudsuitkering na echtscheiding ex artikel 301 B.W.
In plaats van achtereenvolgens het onderhoudsgeld tijdens de echtscheidingsprocedure en de onderhoudsuitkering na echtscheiding te behandelen, worden de onderscheiden problemen die hierbij rijzen samen besproken. Aldus komen de gelijkenissen en de verschilpunten tussen beide soorten onderhoudsgeld beter naar voor.
Ook de fiscale repercussies van het betalen resp. het ontvangen van onderhoudsgeld tussen echtgenoten en tussen ex-echtgenoten komen hierbij aan bod.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: