Notariële actualiteit 2014-2015

Dit boek bundelt de bijdragen relevant voor de notariële praktijk, die aan bod kwamen tiijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2014-2015. Het boek wordt opgebouwd aan de hand van vier thema’s die de hoekstenen vormen voor de notariële praktijk: vastgoed, fiscaliteit, familie en rechtspersoon, met duiding van wetgeving, wetsontwerpen en rechtspraak.
Auteur(s):
Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke
Reeks:
Leuvense Notariële Geschriften
Volume:
17
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2015 | xiv + 264 blz.

Hardback
€ 80,-


ISBN 9789400005655

Inhoud

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2014-2015:
Aanwinsten als ‘échappement’ voor een evenwichtig huwelijksvermogensrecht – Alain Laurent Verbeke

De rol van de notaris bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring – Elise Goossens

Gelijkheid onder erfgenamen in de notariële praktijk – Ariadne Van den Broeck

De testamentuitvoerder en zijn onmiddellijke inzetbaarheid in de huidige testamentaire praktijk – Elisabeth Adriaens

Actuele ontwikkelingen inzake opstal en erfpacht – Vincent Sagaert en Sofie Bouly

Actuele ontwikkelingen inzake mede-eigendom – Dirk Michiels

Kapitaal- en aandelenstructuur in het kader van KMO-opvolging. Statutaire mogelijkheden en beperkingen – Eric Spruyt en Yorik Desmyttere

Actualia vennootschapsrecht voor de notariële praktijk – Carl Clottens

Maatschap en universaliteit, algemeenheden en onverdeeldheden vanuit fiscaal oogpunt – Mathieu Vancolen

De kaaimantaks – Wie ontspringt de dans nog? Nieuw fiscaal regime viseert private offshore-structuren – Axel Haelterman en Emilie Maes

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

FAMILIE

Aanwinsten als ‘échappement’ voor een evenwichtig huwelijksvermogensrecht (p. 1)

De rol van de notaris bij de afgifte van de Europese erfrechtverklaring (p. 39)

Gelijkheid onder erfgenamen in de notariële praktijk (p. 47)

De testamentuitvoerder en zijn onmiddellijke inzetbaarheid in de huidige testamentaire praktijk (p. 55)

VASTGOED

Actuele ontwikkelingen inzake opstal en erfpacht (p. 61)

Actuele ontwikkelingen inzake mede-eigendom (p. 89)

RECHTSPERSOON

Kapitaal- en aandelenstructuur in het kader van KMO-opvolging – Statutaire mogelijkheden en beperkingen (p. 119)

Actualia vennootschapsrecht voor de notariële praktijk (p. 173)

FISCALITEIT

Maatschap en universaliteit, algemeenheden en onverdeeldheden vanuit fiscaal oogpunt (p. 215)

De kaaimantaks – Wie ontspringt de dans nog? Nieuw fiscaal regime viseert private offshore-structuren (p. 237)

Over de reeks

Leuvense Notariële Geschriften

Het notariaat is volop in beweging. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: