Nomenclatuur en tegemoetkoming in de zorg

Met dit boek wordt het systeem van tegemoetkoming in de zorg voor het eerst volledig beschreven en geanalyseerd. Een schare van vooraanstaande experten hebben interdisciplinair hun kennis bijeengelegd. Met deze kruising van kennis en ideeën is een referentiekader tot stand gekomen voor zowel het overheidsbeleid, het managen van de zorgsector als de rechtspraktijk.

Editor(s):
Steven Lierman, An Vijverman, Freek Louckx, Jan Ghysels
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
22
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2020 | xxviii + 488 blz.

Hardback

€ 189,-

ISBN 9789400012349


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

E-book

€ 189,-

ISBN 9789400012080

Bij aankoop van een digitaal boek van Intersentia krijgt u direct toegang tot alle beschikbare digitale formaten.

Beschikbare formaten: Pdf 


Inhoud

De zorgverlening is één van de pijlers van de sociale rechtsstaat. Van meet af aan werden kwaliteit en een grote toegankelijkheid nagestreefd. Dat vereist dat tegelijk zorgverleners aantrekkelijk worden gehonoreerd, de financiële drempel voor de gebruikers zo laag mogelijk is en dat het systeem in zijn geheel betaalbaar blijft. Daartoe is een specifiek beleidsinstrument ontwikkeld: “de nomenclatuur”. Met dit boek wordt het systeem van tegemoetkoming in de zorg voor het eerst volledig beschreven en geanalyseerd. Een schare van vooraanstaande experten hebben interdisciplinair hun kennis bijeengelegd. Met deze kruising van kennis en ideeën is een referentiekader tot stand gekomen voor zowel het overheidsbeleid, het managen van de zorgsector als de rechtspraktijk.

Met bijdragen van Paulien Beelen, Sander Briké ,Stefaan Callens, Jo De Cock, Bob De Mars, Yvonne Denier, Ann Dierickx, Tom Goffin, Steven Lierman, Freek Louckx, Jeroen Luyten, Inge Meyers, Herman Nys, Hilde Pincé, Erik Rossignol, Erik Schokkaert, Paul Schoukens, Walter Sermeus, Sylvie Tack, Pieter-Jan Van de Weyer, Koen Van den Heede, Nina Van Gompel, Mathijs van Westendorp en Evelyn Verbeke.

Inhoudsopgave

DEEL I. Maatschappelijke situering

Hoofdstuk 1. De verdragsrechtelijke en grondwettelijke grondslagen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en hun relevantie voor de rechtspraktijk (p. 1)

Hoofdstuk 2. Bepaling van het gedekte verstrekkingenpakket, nomenclatuur en financiering (p. 37)

Hoofdstuk 3. Tegemoetkoming in de kost van geneesmiddelen (p. 79)

Hoofdstuk 4. Opbouw, actualisatie en modernisering van de nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen (p. 119)

Hoofdstuk 5. Procedures bij aanpassingen van de nomenclatuur (p. 135)

DEEL II. Selectie- en exclusiecriteria

Hoofdstuk 6. Solidariteit in de gezondheidszorg: een ethisch kompas (p. 181)

Hoofdstuk 7. Criteria bij aanpassingen van de nomenclatuur (p. 217)

Hoofdstuk 8. Kosteneffectiviteit als inclusiecriterium voor de nomenclatuur (p. 247)

Hoofdstuk 9. De complexiteit van gezondheidsuitkomsten: het statuut van de reproductieve effecten van een interventie (p. 263)

DEEL III. Nomenclatuur in de medische praktijk

Hoofdstuk 10. Nomenclatuur versus Diagnosis Related Groups voor de financiering van de ziekenhuizen (p. 283)

Hoofdstuk 11. Grenzen aan de diagnostische en therapeutische vrijheid en de vrije keuze van zorgverlener (p. 307)

Hoofdstuk 12. Impact van de financieringsregeling op de rechten van de patiënt (p. 327)

DEEL IV. Handhaving en rechtsbescherming

Hoofdstuk 13. Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV (p. 341)

Hoofdstuk 13. Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV (p. 343)

Hoofdstuk 14. Rechten van verdediging in de sanctieprocedure bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (p. 371)

Hoofdstuk 15. Verhaal op en door zorgverleners na terugbetalingsbeslissing (p. 403)

Hoofdstuk 16. Strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aspecten (p. 429)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks