Naar een herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur

Dit boek analyseert de door de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen gedane vaststellingen en geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot de Belgische veiligheidsarchitectuur.


Editor(s):
Dirk Van Daele, Lore Mergaerts
boek | verschenen | 1e editie
januari 2020 | xv + 177 blz.

Paperback
€ 58,-


ISBN 9789400011267

Inhoud

Dit boek analyseert de door de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen gedane vaststellingen en geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot de Belgische veiligheidsarchitectuur.

Deze door de Kamer van Volksvertegenwoordigers na de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 ingestelde onderzoekscommissie diende niet alleen na te gaan of er sprake was van disfuncties bij politie, inlichtingendiensten en justitie, maar moest zich ook buigen over het crisisbeheer op de dag van de aanslagen. Ook het proces van radicalisering en de wijze waarop ons land de afgelopen jaren aandacht had besteed aan deze problematiek behoorde tot haar opdracht. Aangezien de aanbevelingen van deze onderzoekscommissie de blauwdruk vormen voor een grondige herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur, kan het belang ervan moeilijk worden overschat.


Dirk Van Daele is gewoon hoogleraar aan het Instituut voor Strafrecht en het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven. Hij doceert onder meer Juridische en gedragswetenschappelijke aspecten van politie, Internationale en Europese criminele politiek en International police and judicial cooperation.

Lore Mergaerts is wetenschappelijk medewerker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven. Zij bereidt een proefschrift voor over de positie van kwetsbare verdachten in de strafprocedure.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Een terugblik op de werkzaamheden van de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen (p. 1)

Hoofdstuk II. Een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen van de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen (p. 5)

Hoofdstuk III. Een complexe driehoeksverhouding: de inlichtingendiensten, de federale politie en het federaal parket (p. 29)

Dirk Van Daele

Hoofdstuk IV. De impact van de vaststellingen en aanbevelingen van de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen op de lokale politie (p. 99)

Hoofdstuk V. De politiële en justitiële samenwerking tussen België en Frankrijk bij de bestrijding van terrorisme: een evaluatie van de door de Franse onderzoekscommissie geformuleerde kritieken (p. 113)

Dirk Van Daele

Hoofdstuk VI. De vaststellingen en aanbevelingen van de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen in vergelijkend perspectief (p. 125)

Cyrille Fijnaut

Hoofdstuk VII. Terrorismebestrijding in het spanningsveld tussen de nationale en Europese rechtshandhaving: het rapport van de Bijzondere Commissie Terrorisme van het Europees Parlement (p. 143)

Dirk Van Daele

Ook interessant voor u: