Procederen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2de editie)

Dit boek is een gebruiksvriendelijke gids voor de rechtspracticus, maar ook voor de geïnteresseerde burger die een klacht wil indienen bij het Europees Hof. Deze tweede ed. is bijgewerkt tot 1 augustus 2011.

Auteur(s):
Yves Haeck, Clara Burbano Herrera
boek | verschenen | 2e editie
december 2011 | xiv + 468 blz.

Paperback
€ 73,50 € 105,-


ISBN 9789400001961


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 45,-

Inhoud

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is een belangrijke waakhond inzake de bescherming van de mensenrechten in Europa. Het Europees Hof, dat in Straatsburg zetelt, interpreteert de rechten en vrijheden die gegarandeerd worden in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en kan een Staat desgevallend veroordelen omdat deze de fundamentele rechten van een persoon heeft geschonden. Staten kunnen zelfs veroordeeld worden tot het betalen van een billijke geldsom aan een slachtoffer.
Dit boek is een gebruiksvriendelijke gids voor de rechtspracticus, maar ook voor de geïnteresseerde burger die een klacht wil indienen bij het Europees Hof. Het geeft een stapsgewijs overzicht van de procedure voor het Europees Hof, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de wijze waarop een klacht ingediend moet worden, rekening houdend met de ontvankelijkheidsvoorwaarden.
Ook de mogelijkheden om gratis rechtsbijstand te verkrijgen, om spoedmaatregelen te vragen en om als derde tussen te komen in de procedure voor het Europees Hof komen aan bod. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de mensenrechtenschendingen te bewijzen, hoe het geschil eventueel in der minne te regelen, in welke omstandigheden een openbare hoorzitting wordt georganiseerd en hoe de rechters van het Europees Hof precies redeneren om finaal tot een eindoordeel te komen over de schending of niet-schending van de rechten en vrijheden in het EVRM, en over de eventuele billijke genoegdoening. Tot slot wordt de rechtskracht van de uitspraken van het Europees Hof onder de loep genomen evenals de wijze waarop deze uitspraken ten uitvoer worden gelegd.

Het boek is bijgewerkt tot 1 augustus 2011 en dus tot en met de inwerkingtreding van Protocol nr. 14 bij het EVRM, dat de werking van het Europees Hof op een aantal belangrijke punten wijzigt.

Yves Haeck is professor mensenrechten aan de Universiteit Gent, Vakgebied Grondwettelijk Recht en het Human Rights Centre, en aan de Universiteit Utrecht, Netherlands Institute of Human Rights (SIM).
Clara Burbano Herrera is postdoctoraal onderzoekster bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) en senior onderzoekster aan de Universiteit Gent, Human Rights Centre (HRC).

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

I. HISTORISCHE INLEIDING (p. 1)

II. HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (p. 15)

III. DE TOEZICHTSORGANEN (p. 149)

IV. PROCEDURE VOOR HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (p. 179)

V. TOEZICHT OP NALEVING VAN ARRESTEN EN BESLISSINGEN VAN HET EUROPEES HOF DOOR HET COMITÉ VAN MINISTERS VAN DE RAAD VAN EUROPA (p. 449)

VI. TOEZICHT OP NALEVING VAN ARRESTEN EN BESLISSINGEN VAN HET EUROPEES HOF DOOR DE PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA (p. 459)

VII. TOEZICHT OP NALEVING VAN ARRESTEN EN BESLISSINGEN VAN HET EUROPEES HOF DOOR HET EUROPEES HOF ZELF (p. 463)

Ook interessant voor u: