1. 1
 2. 2
 1. Discriminatie en verzekering

  Verschijnt 10 februari 2011

  Dit boek biedt een toetsingsschema aan waarmee men de overeenstemming kan beoordelen van het differentiatiebeleid van de verzekeraar met het verbod van discriminatie in horizontale relaties. Daartoe maakt de auteur een grondige analyse van de Europese en nationale rechtsregels.
  Hardback
  € 165,75 € 195,-

 2. Dit boek biedt een grondige studie van de invloed van de mensenrechten op het domein van het contractenrecht.
  Hardback
  € 110,50 € 130,-

 3. In deze publicatie komen verschillende aspecten van de feitelijke en de juridische toestand van kinderen zonder papieren aan bod.
  Paperback
  € 34,- € 40,-

 4. In deze studie wordt de discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand doorgelicht vanuit het arbeidsrecht. Elke ongelijke behandeling door de werkgever op basis van handicap en gezondheidstoestand wordt verboden wanneer er geen objectieve rechtvaardiging voor wordt gegeven.
  Paperback
  € 46,75 € 55,-

 5. De opzet van dit verzamelwerk bestaat erin om het belang van de Verklaring in theorie en praktijk zowel vanuit historisch als actueel perspectief te belichten, waarbij tevens een aantal actuele, nationale en grensoverschrijdende mensenrechtelijke vraagstukken en pijnpunten worden bekeken.
  Hardback
  € 63,75 € 75,-

 6. Een psycholoog, een kinder- en jeugdpsychiater en een jurist reflecteren in dit werk over het belang van kinderrechten in de samenleving en in hun vakgebied.
  Paperback
  € 34,- € 40,-

 7. Religie is terug in het publieke domein en vaak op een controversiële manier. De vraag is: hoe gaan we daarmee om? Hoe dient de democratische rechtsstaat om te gaan met religie in het publieke domein? Dit boek is de neerslag van een gedachtewisseling tussen vooraanstaande Nederlandse en Belgische denkers en juristen.
  Paperback
  € 42,50 € 50,-

 8. In dit boek wordt onderzocht in welke mate het statelijke recht ruimte kan bieden aan normenstelsels van minderheidsgroepen en hoe de interactie tussen beide plaatsvindt.
  Paperback
  € 25,50 € 30,-

 9. Dit boek wijst duidelijke en bruikbare juridische technieken aan om de nationaal en internationaalrechtelijk gewaarborgde sociale grondrechten concreet toegepast te zien in regelgeving, bestuur en rechtspraak.
  Paperback
  € 93,50 € 110,-
 
 1. 1
 2. 2