Lichamelijke schade. Repertorium van rechtspraak 2018-2019-2020

Dit werk biedt een overzicht van zeer recente rechtspraak (eind 2018 - begin 2020) in verband met de vergoeding van letselschade in handige samenvattingen, en ontsloten via een chronologisch en een trefwoordenregister. Een ingesloten USB-stick bevat de integrale teksten.

Auteur(s):
Michel Sommerijns
boek | verschenen | 8e editie
juni 2020 | 314 blz.

Paperback
€ 81,-


ISBN 9789400012370

Inhoud

Dit werk bevat een samenvatting van circa 120 zeer recente (merendeels onuitgegeven) rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade tengevolge van een dodelijk ongeval (rechtspraak van eind 2018 tot begin 2020 ) .

In deze samenvattingen (1 tot 3 bladzijden per vonnis of arrest) wordt de motivering van bepaalde (belangrijke) stukken uit de rechterlijke uitspraken weergegeven zodat de lezer begrijpt waarom eventueel wordt afgeweken van de vaste rechtspraak of van de richtlijnen die door de Indicatieve Tabel worden vooropgesteld.

Onmisbare duiding bij de toepassing van indicatieve tabellen door de rechtspraak:
Ondanks het bestaan van ‘Indicatieve Tabellen’ wijkt immers de rechtspraak hier soms van af. Voor ieder die zich bezighoudt met de vergoeding van letselschade is het belangrijk te weten hoe de rechtspraak omgaat met deze richtlijnen.

Vlot consulteerbaar werkinstrument, met toegang tot de integrale tekst:
De rechtspraak wordt ontsloten via een uitgebreid trefwoordenregister.
Ter ondersteuning is er ook een USB-stick achteraan het werk bijgesloten zodat men de integrale tekst van alle behandelde rechtspraak onmiddellijk kan raadplegen.

Dit werk verschijnt jaarlijks of tweejaarlijks. Wie intekent op een abonnement, geniet een blijvende korting van 15%! Contacteer hiervoor mail@intersentia.be

Michel Sommerijns is jurist en was 40 jaar schadeonderhandelaar lichamelijke schade in opdracht van een verzekeringsmaatschappij.Hij is nog actief als opleider-lesgever 'lichamelijke schade' bij Insert-Assuralia. Van zijn hand verschenen al verschillende artikels in gespecialiseerde vakliteratuur.
Het werk kwam tot stand met medewerking van Ilse Sommerijns, advocaat bij de balie te Leuven.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

2018

2018 (p. 1)

2019

2019 (p. 46)

2020

2020 (p. 266)

Ontsluitingsregister (p. 289)

Ook interessant voor u: