Kinderrechten: springplank of struikelblok?

Na twee decennia Kinderrechtenverdrag lijkt de tijd rijp om kinderrechten te bevragen op hun grondslagen. Dit boek levert een bijdrage tot dit levensnoodzakelijke debat.


Editor(s):
Didier Reynaert, Rudi Roose, Wouter Vandenhole, Kathy Vlieghe
boek | verschenen | 1e editie
maart 2011 | viii + 112 blz.

Paperback
€ 24,50 € 35,-


ISBN 9789400001114

Inhoud

Na twee decennia Kinderrechtenverdrag lijkt de tijd rijp om kinderrechten te bevragen op hun grondslagen. Een gedachtegoed dat niet openstaat voor kritiek is gedoemd om snel weer te verdwijnen. In een dergelijke kritische benadering van kinderrechten zit een duidelijk engagement voor de kinderrechten, namelijk om nieuwe wegen te zoeken om kinderrechten te begrijpen. Dit boek is alvast een poging om een bijdrage te leveren tot dit levensnoodzakelijke debat.

Deze publicatie bevat de verder uitgewerkte bijdragen die werden gepresenteerd op de postacademische vorming Kinderrechten: springplank of struikelblok?, die in de loop van oktober en november 2009 gezamenlijk werd georganiseerd door de UNICEF-leerstoel kinderrechten aan de Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen; het Centrum voor de Rechten van het Kind, Universiteit Gent; en het Departement Sociaal-Agogisch Werk van de Hogeschool Gent.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.