Kinderrechten in België

Kinderrechten in België bevat de schriftelijke neerslag van een postacademische vorming kinderrechten die de UNICEF-leerstoel kinderrechten van de Universiteit Antwerpen in het najaar van 2007 organiseerde.
Auteur(s):
Wouter Vandenhole
boek | verschenen | 1e editie
april 2008 | xvi + 258 blz.

Paperback
€ 42,- € 60,-


ISBN 9789050957908


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 25,-

Inhoud

Kinderrechten in België bevat de schriftelijke neerslag van een postacademische vorming kinderrechten die de UNICEF-leerstoel kinderrechten van de Universiteit Antwerpen in het najaar van 2007 organiseerde.
De teksten werden geschreven vanuit verschillende invalshoeken (sociale agogiek, pedagogiek, criminologie, kinder- en jeugdpsychiatrie, sociologie, recht), zowel door mensen uit de praktijk als door academici.
Het boek is onderverdeeld in drie delen. In het inleidende deel wordt de context van de kinderrechten geschetst, alsook de algemene kenmerken van het Verdrag over de Rechten van het Kind. Er wordt aandacht besteed aan de juridische basisinstrumenten inzake kinderrechten. Daaruit blijkt dat er inmiddels een indrukwekkend normatief kader inzake kinderrechten tot stand gekomen is. Ook wordt nagegaan hoe kinderrechten in de Belgische Grondwet verankerd zijn en hoe ze doorwerken in de rechtspraak.
In het tweede deel wordt stilgestaan bij het huidige beschermingsniveau van de kinderrechten in België: hoe staan de kinderrechten ervoor in België, en welke actoren dragen bij tot een goede implementatie van de kinderrechten? Vier kinderrechtenactoren stellen hun werk voor en leggen pijnpunten en uitdagingen bloot.
In het derde deel wordt nagegaan hoe kinderrechten doorwerken in gerechtelijke procedures, het jeugdrecht, de jeugdhulpverlening, de gezondheidszorg, en opvoeding en onderwijs.
Daarnaast worden ook thema’s als armoede, migratie (kinderen zonder papieren) en ontwikkelingssamenwerking in het licht van de rechten van het kind verder uitgewerkt.

Met bijdragen van: Fiona Ang, Eva Berghmans, Dirk Deboutte, Louis Callewaert, Carine De Wilde, Sarah D’hondt, Els Dumortier, Ria Johnson, Paul Lemmens, Isabelle Marneffe, Maarten Mommaerts, Ann Morissens, Ides Nicaise, Rudi Roose, Herman Van Breen, Ankie Vandekerckhove, Wouter Vandenhole, Eric Van der Mussele, Benoît Van Keirsbilck, Eugeen Verhellen, Yves Willemot en Jan C.M. Willems.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL 1. KINDERRECHTEN: INSTRUMENTEN EN RECHTEN

1. KINDERRECHTEN IN UNIVERSELE EN EUROPESE MENSENRECHTENVERDRAGEN (p. 1)

2. EEN INLEIDING TOT HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (p. 17)

3. DE RECHTEN VAN HET KIND ALS GRONDRECHTEN IN DE BELGISCHE RECHTSORDE (p. 37)

DEEL 2. KINDERRECHTENACTOREN

4. DE NATIONALE COMMISSIE VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND (p. 59)

5. HET KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT, EEN KINDERRECHTENWAAKHOND (p. 67)

6. UITDAGINGEN VOOR KINDERRECHTEN-NGO'S (p. 79)

7. WHAT DO YOU THINK? OF HET RECHT VAN KINDEREN OP PARTICIPATIE (p. 85)

DEEL 3. KINDERRECHTEN IN DE PRAKTIJK - RECHT OP RECHT EN JEUGDDELINQUENTIE

8. BIJSTAND, SPREEKRECHT EN RECHTSINGANG VOOR MINDERJARIGEN (p. 91)

9. DE NIEUWE JEUGDWET EN HET INTERNATIONALE KINDERRECHTENKADER (p. 113)

DEEL 3. KINDERRECHTEN IN DE PRAKTIJK - JEUGDHULPVERLENING

10. KINDERRECHTEN IN DE INTEGRALE JEUGDHULP (p. 125)

11. KINDERRECHTEN EN JEUGDHULPVERLENING (p. 137)

DEEL 3. KINDERRECHTEN IN DE PRAKTIJK - GEZONDHEIDSZORG

12. KINDERRECHTEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (p. 147)

13. DE RECHTEN VAN HET KIND IN DE BELGISCHE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (p. 157)

DEEL 3. KINDERRECHTEN IN DE PRAKTIJK - OPVOEDING EN ONDERWIJS

14. OPVOEDING EN OUDERSCHAP OP BASIS VAN KINDERRECHTEN - HET VRK-DRIEGRACHTENMODEL: EEN BREED ZORGCONTINUÜM (p. 161)

15. DE LANGE WEG NAAR EEN BETERE RECHTSPOSITIE VAN DE LEERLING (p. 181)

DEEL 3. KINDERRECHTEN IN DE PRAKTIJK - KINDERRECHTEN EN ARMOEDE

16. ARMOEDE EN KINDERRECHTEN: DIERBARE KINDEREN, DIERBARE OUDERS (p. 189)

17. ARMOEDE BIJ KINDEREN EN KINDERRECHTEN IN BELGIË (p. 203)

DEEL 3. KINDERRECHTEN IN DE PRAKTIJK - KINDEREN ZONDER PAPIEREN

18. KINDEREN ZONDER PAPIEREN ZIJN GEEN KINDEREN ZONDER RECHTEN: DE BETEKENIS VAN HET KINDERRECHTENVERDRAG VOOR DOCUMENT LOZE MINDERJARIGEN IN BELGIË (p. 219)

DEEL 3. KINDERRECHTEN IN DE PRAKTIJK - KINDERRECHTEN IN DE BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

19. KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (p. 237)

20. KINDERRECHTEN, MACHTS VERHOUDING EN EN ONTWIKKELINGS SAMENWERKING: UNIVERSELE RECHTEN GROEIEN LOKAAL (p. 249)

Ook interessant voor u: