1. Na twee decennia Kinderrechtenverdrag lijkt de tijd rijp om kinderrechten te bevragen op hun grondslagen. Dit boek levert een bijdrage tot dit levensnoodzakelijke debat.
  Paperback
  € 35,-

 2. In deze publicatie komen verschillende aspecten van de feitelijke en de juridische toestand van kinderen zonder papieren aan bod.
  Paperback
  € 40,-

 3. Een psycholoog, een kinder- en jeugdpsychiater en een jurist reflecteren in dit werk over het belang van kinderrechten in de samenleving en in hun vakgebied.
  Paperback
  € 40,-