Internering: nog steeds de zwaarste straf?

Na een korte situering van de problematiek bespreekt de auteur kort de opeenvolgende wetten en beschrijft hij waarom het zo moeilijk was om de wetgeving te conformeren aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. In een volgend deel geeft de auteur een beknopt overzicht van de rechtspraak van het EHRM, van 1998 tot heden.
Auteur(s):
Eric Boon
Reeks:
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2016 | vi + 46 blz.

Paperback
€ 25,-


ISBN 9789400007727

Inhoud

Het EHRM veroordeelde België veelvuldig voor zijn wetgeving op de internering en de toepassing ervan. Een half decennium na de tot voor kort geldende regelgeving kwam de wet van
5 mei 2014 betreffende de internering tot stand. Vóór haar inwerkingtreding, begin oktober 2016, kende die reeds diverse belangrijke wijzigingen door de reparatiewet, bekend
onder de naam ‘Potpourri III’ (Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie)

Na een korte situering van de problematiek bespreekt de auteur kort de opeenvolgende wetten en beschrijft hij waarom het zo moeilijk was om de wetgeving te conformeren aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. In een volgend deel geeft de auteur een beknopt overzicht van de rechtspraak van het EHRM, van 1998 tot heden.

In een laatste deel somt de auteur enkele bijzonderheden van de nieuwe wet op en geeft een kritische analyse van de toepassing in de praktijk.

Inhoud

Internering: nog steeds de zwaarste straf? (p. 1)

Over de reeks

Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen

Jaarlijks organiseert de Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen een voordrachtenreeks over actuele juridische thema’s. De referaten van deze lezingen worden uitgegeven in handige boekjes (Permanente vorming 2012-2013) of in een verslagboek.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: