Internering en toerekeningsvatbaarheid

In het eerste deel van dit boek geeft de auteur een duidelijke afbakening en omschrijving van de begrippen toerekeningsvatbaarheid en internering.
In een volgend deel worden de toepassingsvoorwaarden van internering geanalyseerd, met ruime aandacht voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de evoluties in de Belgische rechtspraak. Tevens bespreekt de auteur uitvoerig de rol van het forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek. Ten slotte formuleert zij een aantal voorstellen om de beoordeling van de geestesgestoorde delinquent, de mensenrechten, de hedendaagse functies van het strafrecht en de doeleinden van strafrechtelijke sancties beter op elkaar af te stemmen.

Auteur(s):
Katrien Hanoulle
boek | verschenen | 1e editie
januari 2018 | xxiv + 570 blz.

Hardback
€ 131,-


ISBN 9789400008854

Inhoud

Onze maatschappij worstelt al eeuwenlang met de vraag hoe ze moet omgaan met geestesgestoorde daders. De talrijke veroordelingen van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake de behandeling van geïnterneerden tonen aan dat deze kwestie steeds actueel blijft.

In het eerste deel van dit boek geeft de auteur een duidelijke afbakening en omschrijving van de begrippen toerekeningsvatbaarheid en internering. Op basis daarvan schetst ze vervolgens de historische evolutie van de positie van de geestesgestoorde in het strafrecht, om zo tot een goed begrip te komen van de geldende wetgeving betreffende de internering.

In een volgend deel worden de toepassingsvoorwaarden van internering geanalyseerd, met ruime aandacht voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de evoluties in de Belgische rechtspraak. Tevens bespreekt de auteur uitvoerig de rol van het forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek.

Ten slotte formuleert zij een aantal voorstellen om de beoordeling van de geestesgestoorde delinquent, de mensenrechten, de hedendaagse functies van het strafrecht en de doeleinden van strafrechtelijke sancties beter op elkaar af te stemmen.

Naast een bibliografie bevat het boek ook uitgebreide wetten- en rechtspraakregisters.

Katrien Hanoulle is doctor in de rechten en gerechtelijk stagiaire bij het parket van de procureur des Konings te Leuven. Zij is tevens vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Strafrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding

Deel I. Inleiding (p. 1)

Deel II. Toerekeningsvatbaarheid

Titel 1. Inleiding (p. 11)

Titel 2. De geestesgestoorde in het strafrecht: historische evolutie (p. 15)

Titel 3. Wetgevend kader: internering (p. 55)

Deel III. Beoordeling en toepassing interneringsvoorwaarden

Titel 1. Inleiding (p. 69)

Titel 2. Beoordeling, interpretatie en referentiekader (p. 73)

Titel 3. Beoordeling toerekeningsvatbaarheid: huidige wetgeving en praktijk (p. 125)

Deel IV. Rechtsvergelijking

Titel 1. Inleiding (p. 413)

Titel 2. Nederland (p. 417)

Titel 3. Alternatieven (p. 473)

Titel 4. Conclusie (p. 493)

Deel V. Voorstellen

Titel 1. Inleiding (p. 495)

Titel 2. Schulduitsluiting versus behandeling (p. 499)

Titel 3. Niet-toerekeningsvatbaarheid als schulduitsluitingsgrond (p. 501)

Titel 4. Behandeling van de geestesgestoorde delinquent (p. 513)

Deel VI. Slotbeschouwingen

Slotbeschouwingen (p. 527)

Bibliografie (p. 533)

Ook interessant voor u: