Internationaal recht in kort bestek (derde editie)

Dit boek biedt een beknopt overzicht van de beginselen van het internationaal publiekrecht. Het is geschreven met het oog op het onderwijs in het bachelorprogramma in de rechten, maar het laat zich ook hanteren als een kernachtige introductie tot het internationaal recht voor andere gebruikers: hogescholen, diplomatieke en andere professionele opleidingen, en meer algemeen voor practici, van de advocaat tot de diplomaat en de magistraat. Bijzondere aandacht gaat uit naar praktijkvoorbeelden en de veelvuldige interacties tussen het internationaal, Europees en nationaal recht.
Auteur(s):
Jan Wouters
Reeks:
Recht in kort bestek
Volume:
7
boek | verschenen | 3e editie
september 2020 | xxxiv + 490 blz.

Paperback
€ 79,-


ISBN 9789400012677


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 37,50

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek biedt een beknopt overzicht van de beginselen van het internationaal publiekrecht. Het is geschreven met het oog op het onderwijs in het bachelorprogramma in de rechten, maar het laat zich ook hanteren als een kernachtige introductie tot het internationaal recht voor andere gebruikers: hogescholen, diplomatieke en andere professionele opleidingen, en meer algemeen voor practici, van de advocaat tot de diplomaat en de magistraat. Bijzondere aandacht gaat uit naar praktijkvoorbeelden en de veelvuldige interacties tussen het internationaal, Europees en nationaal recht.

Achtereenvolgens komen aan bod: basiskenmerken, bronnen en subjecten van het internationaal recht; verhouding en wisselwerking tussen internationaal en nationaal recht; jurisdictie; internationale aansprakelijkheid; geschillenbeslechting en rechtshandhaving; basisbeginselen van het recht van internationale organisaties.

Ten slotte volgt een kennismaking met de voornaamste mondiale en regionale internationale organisaties, van de Verenigde Naties, de VN-familie van organisaties en de Wereldhandelsorganisatie tot en met de Raad van Europa, de Benelux, de OVSE, de NAVO en de OESO.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Jan Wouters

Inhoudsopgave (p. 0)

Jan Wouters

1. Basiskenmerken van internationaal recht (p. 1)

Deel I. Bronnen van internationaal recht

2. Verdragsrecht (p. 13)

3. Andere bronnen van internationaal recht - Verhouding tussen de bronnen (p. 61)

4. Verhouding en wisselwerkingen tussen internationaal en nationaal recht (p. 87)

Deel II. Subjecten

5. Staten (p. 111)

6. Niet-statelijke actoren (p. 133)

Deel III. Jurisdictie

7. Jurisdictie over personen en grondgebied (p. 159)

8. Jurisdictie over zee, Antarctica en de ruimte (p. 189)

9. Immuniteiten (p. 217)

Deel IV. Geschillen

10. Staatsaansprakelijkheid (p. 249)

11. Methoden van vreedzame geschillenbeslechting (p. 265)

12. Rechtshandhaving (p. 283)

Deel V. Internationale organisaties

13. Internationale organisaties: algemene aspecten (p. 317)

14. Mondiale internationale organisaties: VN en VN-familie (p. 329)

15. Wereldhandelsorganisatie (p. 387)

16. Regionale internationale organisaties in Europa (p. 407)

Basisbibliografie en websites internationaal recht (p. 435)

Trefwoordenregister (p. 479)

Over de reeks

Recht in kort bestek

De essentie van de reeks Recht in kort bestek bestaat erin dat een analyse wordt geboden van een bepaald vakgebied, ruim of eng gedefinieerd, op een beknopte maar toch inzichtelijke en ook praktijkrelevante wijze. De doelgroep is de niet-gespecialiseerde professional die wil kennismaken met de belangrijke krachtlijnen en principes in de materie. Voetnoten en bibliografie blijven daarom zeer beperkt. Daarom is dit concept “In kort bestek” ook uitermate geschikt als cursusmateriaal voor studenten.
Elk deel in deze reeks geeft een praktisch en eenvoudig overzicht van een bepaald rechtsgebied. De reeks In Kort Bestek staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.
Als u intekent voor de reeks, betaalt u 15% minder en krijgt u alle komende edities uit deze reeks toegestuurd zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks