Grensoverschrijdend recht

Deze bundel heeft als centrale vraag de wijze waarop het recht omgaat met grensoverschrijdende situaties. Aan de hand van een drieluik, te weten (I) grensoverschrijdende personen, (II) grensoverschrijdende overheden en (III) grensoverschrijdende risico’s, worden diverse juridische problemen onderzocht die optreden bij grensoverschrijding in de letterlijke betekenis van het woord.
Auteur(s):
M. Peeters, Michael Faure
Reeks:
Ius Commune Europaeum
Volume:
58
boek | verschenen | 1e editie
juli 2006 | 347 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789050955805


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Deze reeks is gewijd aan het Europees ius commune. Dat betekent dat zij ruimte biedt aan zowel rechtsvergelijkende studies als aan boeken over de doorwerking van verdragsteksten
in nationale rechtsstelsels. Alle onderdelen van het recht worden daarbij bestreken. De serie wordt uitgegeven in verschillende Europese talen en staat onder auspiciën van METRO, het rechtswetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht.

Deze bundel heeft als centrale vraag de wijze waarop het recht omgaat met grensoverschrijdende situaties. Aan de hand van een drieluik, te weten (I) grensoverschrijdende personen, (II) grensoverschrijdende overheden en (III) grensoverschrijdende risico’s, worden diverse juridische problemen onderzocht die optreden bij grensoverschrijding in de letterlijke betekenis van het woord.

Met deze bundel wordt hulde gebracht aan de nagedachtenis van het werk en de persoon van Marleen Hertoghs. De bundel verschijnt bovendien vijftien jaar na de start van het onderzoeksinstituut Metro, verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht, waaraan Marleen meer dan tien jaar verbonden was. Door Metro is veel onderzoek verricht naar de vraag onder welke omstandigheden grensoverschrijding voor burgers, bedrijven of overheden mogelijk is. Daarnaast krijgen ook juridische vragen die verband houden met grensoverschrijdende risico’s, in toenemende mate aandacht. De bundel, waaraan ook enkele externe onderzoekers hun medewerking hebben verleend, geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en van pregnante juridische vraagstukken met betrekking tot grensoverschrijding heden ten dage. Ook wordt duidelijk gemaakt welke de mogelijke richtingen zijn waarin het recht in deze tijd van toenemende grensoverschrijding verder ontwikkeld kan worden.

Het recht is immers een belangrijk instrument om enerzijds grensoverschrijding door
personen en overheden verder te faciliteren, en om anderzijds eventuele milieu- en andere grensoverschrijdende risico’s zo goed mogelijk te beheersen.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


Meer over deze reeks