De samenhang tussen georganiseerde misdaad en terrorisme en de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015-2016

Professor Cyrille Fijnaut maakt een doorgedreven analyse van de netwerken en de cellen die betrokken waren bij de terroristische aanslagen in Frankrijk en België (13 november 2015 en 22 maart 2016) en onderzoekt de vormen van onderlinge samenhang en verwevenheid tussen terrorisme en zware c.q. georganiseerde criminaliteit.
Dit boek geeft op basis van nauwgezet bronnenonderzoek een passend antwoord op de vraag wie deze terroristen waren maar ook op de vraag hoe zij deze aanslagen konden plegen.
Dit is de enige publicatie waarin diepgravend de context, de campagne, de plegers etc. van/achter  die aanslagen worden uiteengezet.

Voor het interview met prof. Fijnaut (Radio 1) en een ruimere analyse, zie hieronder.

Auteur(s):
Cyrille Fijnaut
Reeks:
Acta Falconis
Volume:
29
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2020 | 152 blz.

Paperback
€ 25,90 € 37,-


ISBN 9789400012776

Inhoud

In november 2015 pleegde een groep islamistische terroristen zware aanslagen bij het Stade de France, in Le Bataclan en op enkele restaurants en cafés in Parijs en in maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en een metrostel in station Maalbeek in Brussel. Deze aanslagen roepen niet alleen de vraag op wie deze terroristen waren maar ook de vraag hoe zij deze aanslagen konden plegen.

In dit boek geeft Cyrille Fijnaut op basis van nauwgezet bronnenonderzoek een passend antwoord op deze beide vragen. Na een analyse van de samenstelling en de activiteiten van de terroristische netwerken die sinds 2011 op de as Antwerpen-Brussel werden georganiseerd, luidt zijn antwoord op de eerste vraag dat de harde kern van deze groep terroristen werd gevormd door ervaren gewelddadige criminelen uit de Brusselse agglomeratie die bovendien konden rekenen op de nodige ondersteuning en bescherming in het crimineel-terroristische milieu.
Zijn antwoord op de tweede vraag is dat deze terroristen door de leiding van Islamitische Staat doelbewust werden uitgekozen voor de uitvoering van de campagne die België en Frankrijk moest doen afzien van deelname aan de coalitieoorlog in Syrië en Irak. Zij wisten immers als geen ander welke voorzieningen - de huur van safe houses, de aanschaf van vuurwapens en de aanmaak van explosieven, de vergaring van financiële middelen, de aankoop van valse identiteitsdocumenten, de huur van auto’s e.a. – in Brussel moesten worden gerealiseerd om uit handen van de politie- en inlichtingendiensten te blijven en zodoende die aanslagen met succes te kunnen uitvoeren.

Professor Fijnaut maakt een doorgedreven analyse van de netwerken en de cellen die betrokken waren bij de terroristische aanslagen in Frankrijk en België en onderzoekt de vormen van onderlinge samenhang en verwevenheid tussen terrorisme en zware c.q. georganiseerde criminaliteit. Dit is de enige tekst waarin diepgravend de context, de campagne, de plegers etc. van/achter  die aanslagen worden uiteengezet.
Cyrille Fijnaut is voormalig hoogleraar criminologie en strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de KU Leuven en de Universiteit van Tilburg.

>> Beluister ook een interview op Radio 1 over de verwevenheid tussen de terroristen en de georganiseerde criminaliteit
>> Lees ook de bijdrage van Dirk Leestmans

Inhoudsopgave

Voorwoord (p. 1)

Dirk Van Daele

1. Een grotendeels onontgonnen kwestie (p. 5)

Cyrille Fijnaut

2. De operationalisering van de nexus (p. 15)

3. Het jihadisme in België: enkele ontwikkelingen en gebeurtenissen in de jaren 2001-2011 (p. 23)

4. De organisatie en werking van Sharia4Belgium en Resto du Tawhid (p. 29)

5. De organisatie en werking van het Zerkani-netwerk (p. 45)

6. De terroristische campagne tegen Frankrijk en België (p. 65)

7. Algemeen besluit (p. 121)

Dankwoord (p. 129)

Bibliografie (p. 131)

Over de reeks

Acta Falconis

The series Acta Falconis contains the most important inaugural lectures of the Law Faculty of Leuven University. The volumes reflect on diverse issues in law and society.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: