1. In dit dossier staat de Wet van 5 augustus 2003 betreffende de vervolging van ernstige schendingen tegen het internationaal humanitair recht centraal. In de eerste plaats wordt een balans gemaakt van de Belgische rechtspraak ter zake.
  Paperback
  € 40,-

 2. Een van de meest opmerkelijke bepalingen die men kan terugvinden in mensenrechtenconventies, ligt vervat in het tweede lid van artikelen 7 EVRM en 15 IVBPR.
  Paperback
  € 40,-

 3. In dit dossier wordt de Overleveringswet geëvalueerd op een aantal algemene en bijzondere kwesties.
  Paperback
  € 40,-