Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software vol. III. Herverkoop van digitale werken door gebruikers


Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde.
Het derde volume ‘Herverkoop van digitale werken door gebruikers’ geeft een gedetailleerde analyse van het recht om diverse aangeschafte ‘digitale producten’ door te verkopen of over te dragen.

Auteur(s):
Simon Geiregat
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2020 | xvi + 512 blz.

Hardback
€ 131,-


ISBN 9789400011700

Inhoud

Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde. Bij aankoop van de drie volumes samen geldt een bijzondere setprijs: korting van 10%.

Het derde volume ‘Herverkoop van digitale werken door gebruikers’ geeft een gedetailleerde analyse van het recht om diverse aangeschafte ‘digitale producten’ door te verkopen of over te dragen. Uitgebreide en kritische aandacht gaat naar de leer van de digitale uitputting van het auteursrecht in de Europese Unie. Het onderzoek gaat bovendien verder waar de uitputtingsleer van het Hof van Justitie stopt: ook het EU-constitutioneel recht, het gelijkheidsbeginsel, het gemeen overeenkomstenrecht, het consumentenrecht en de beloftes van blockchaintechnologie komen aan bod.

Dr. Simon Geiregat is postdoctoraal onderzoeker voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen aan de Universiteit Gent. Hij specialiseert in de intellectuele rechten (LLM IP & ICT Law KU Leuven 2017) en in het consumentenrecht. Zijn onderzoek focust op de uitdagingen van de digitale ontwikkelingen op het privaatrecht. In 2019 verdedigde hij zijn doctoraat in de rechten over de uitputting van het auteursrecht in de digitale omgeving. Hij herwerkte zijn proefschrift tot de reeks. ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ .
Bij aankoop van de drie volumes samen ( vol. 1: Analoge distributie en uitputting; plus vol. 2: Digitale verspreiding; plus vol. 3 Herverkoop van digitale werken door gebruikers) geldt een bijzondere setprijs: korting van 10%.

Inhoudsopgave

Inleiding: ‘digitale uitputting’ (p. 1)

Hoofdstuk 1. Herverkoop naar geldend recht (p. 9)

Hoofdstuk 2. Analyse de lege ferenda (p. 181)

Hoofdstuk 3. Besluit (p. 445)

Bibliografie (p. 457)

Trefwoordenregister (p. 495)