Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software - vol. II. Digitale verspreiding


Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde.
Het tweede volume ‘Digitale verspreiding’ gaat in op verspreiding van auteurswerken en software langs digitale weg.

Auteur(s):
Simon Geiregat
boek | verschenen | 1e editie
mei 2020 | xiv + 349 blz.

Hardback
€ 110,-


ISBN 9789400011694

Inhoud


Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde. Bij aankoop van de drie volumes samen geldt een bijzondere setprijs: korting van 10%.

Het tweede volume ‘Digitale verspreiding’ gaat in op verspreiding van auteurswerken en software langs digitale weg. Een eerste luik analyseert of die leveringsvorm eigendomsoverdrachten meebrengt. Een tweede luik gaat na hoe het auteursrecht en de naburige rechten omgaan met digitale verspreiding. Die goederenrechtelijke en intellectueelrechtelijke bevindingen komen tot slot samen in een verbintenissenrechtelijk deel. Dat bespreekt de kwalificatie van overeenkomsten met digitale voorwerpen, met bijzondere aandacht voor de rechtspositie van eindgebruikers.

Dr. Simon Geiregat is postdoctoraal onderzoeker voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen aan de Universiteit Gent. Hij specialiseert in de intellectuele rechten (LLM IP & ICT Law KU Leuven 2017) en in het consumentenrecht. Zijn onderzoek focust op de uitdagingen van de digitale ontwikkelingen voor het privaatrecht. In 2019 verdedigde hij zijn doctoraat in de rechten over de uitputting van het auteursrecht in de digitale omgeving. Hij herwerkte zijn proefschrift tot de reeks. ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ .
Bij aankoop van de drie volumes samen ( vol. 1: Analoge distributie en uitputting; plus vol. 2: Digitale verspreiding; plus vol. 3 Herverkoop van digitale werken door gebruikers) geldt een bijzondere setprijs: korting van 10%.


Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 1. Goederenrechtelijk (p. 5)

Hoofdstuk 2. Auteursrechtelijk (p. 133)

Hoofdstuk 3. Verbintenissenrechtelijk (p. 239)

Hoofdstuk 4. Besluit (p. 289)

Bibliografie (p. 297)

Trefwoordenregister (p. 335)