Wetboek ICT-recht - 2022

Dit Essentieel wetboek bundelt ICT-gerelateerde wet- en regelgeving rond digitale economie, verbintenissen, intellectuele rechten, privacy en gegevensverwerking, cybersecurity en cybercriminaliteit.

Auteur(s):
Sofie Royer, Peggy Valcke, Anton Vedder
Reeks:
Essentiële wetboeken
Volume:
boek | verschenen | 11e editie
februari 2022 | 528 blz.

Paperback
€ 45,50 € 65,-


ISBN 9789400014602


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 39,-

Inhoud

Het Wetboek ICT-recht bestaat uit zes onderdelen.
Het eerste deel, met als titel Digitale economie, bevat naast artikel 1315 t.e.m. 1386bis van het Burgerlijk Wetboek en artikel 101 t.e.m. 109 van het VWEU, ook de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Boek VI van het Wetboek economisch recht (marktpraktijken en consumentenbescherming) staat in dit deel centraal.
Het tweede deel, Intellectuele rechten, bevat die uittreksels uit het Wetboek economisch recht met betrekking tot intellectuele eigendom die relevant zijn voor het ICT-recht, namelijk titel V t.e.m. VIII van boek XI. Ook boek XII van het Wetboek economisch recht werd opgenomen.
In het derde deel, Privacy en gegevensbescherming, vindt men de gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018, de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (‘GDPR’) en de ePrivacyrichtlijn (EU) 2002/58 terug.
Deel vier, Telecommunicatie en media, bevat de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en de Verordening (EU) 531/2012 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang.
Het vijfde deel, Cybersecurity, bevat de relevante cyberbeveiligingswetgeving, met onder meer de Cyberbeveiligingsverordening (EU) 2019/881 en de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid.
Het zesde en laatste deel, Cybercriminaliteit, bevat ten slotte die uittreksels uit het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering die rechtstreeks betrekking hebben op het ICT-recht. Nog een aantal andere belangrijke bepalingen, zoals het KB van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, werden hierin ondergebracht.
De wetgeving werd bijgewerkt tot het BS van 1 januari 2022.

Bij aankoop ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hierInhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Over de reeks

Essentiële wetboeken

Ontdek voor uw rechtsdomein de essentie van de wetgeving in uw blauwe Wetboeken.
De ‘Essentiële Wetboeken’ bevatten enkel de wettekst, eventueel voorzien van wetshistorieken, en zijn hierdoor handige en vlot consulteerbare werkinstrumenten.
Bij aankoop van een ‘Essentieel Wetboek’ ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code*’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.

Nieuw en gratis!
Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: