Het Misdrijf & Schuld

Het Belgische strafrecht is een schuldstrafrecht. In filosofie en wetenschap is schuld evenwel een controversieel concept dat slecht verenigbaar is met een causaal gedachte werkelijkheid. Om schuldig te zijn in moreel opzicht, heb je nood aan een vrije wil, die twijfelachtig is. In dit essay zet moraalfilosoof Jan Verplaetse op heldere wijze uiteen waar die controverse en twijfel vandaan komen, welke argumenten de ongemakkelijke idee voeden dat daders nooit moreel schuldig kunnen zijn en waarom een schuldloos strafrecht geen bedreiging maar net een uitdaging kan vormen.

Auteur(s):
Jan Verplaetse
Reeks:
Het Misdrijf &
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
april 2020 | 124 blz.

Paperback
€ 59,-


ISBN 9782807919594


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het Belgische strafrecht is een schuldstrafrecht. Nullum crimen sine culpa. Schuld maakt het verschil tussen wie straf verdient en wie niet. In filosofie en wetenschap is schuld evenwel een controversieel concept dat slecht verenigbaar is met een causaal gedachte werkelijkheid. Om schuldig te zijn in moreel opzicht, heb je nood aan een vrije wil, die twijfelachtig is.

In dit essay zet moraalfilosoof Jan Verplaetse op heldere wijze uiteen waar die controverse en twijfel vandaan komen, welke argumenten de ongemakkelijke idee voeden dat daders nooit moreel schuldig kunnen zijn en waarom een schuldloos strafrecht geen bedreiging maar net een uitdaging kan vormen. Maar wat betekent dit concreet voor de juridische praktijk? Vooraanstaande juristen en denkers geven kritisch commentaar op dit rechtsfilosofisch pleidooi, met replieken van Liesbet De Kock, Henri Heimans, Bart De Moor en Joëlle Rozie, en een voorwoord van Christine Mussche.

******

Jan Verplaetse is moraalfilosoof en hoofddocent rechtsfilosofie en ethiek aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent.


Dit werk is het derde boek in de reeks Het Misdrijf & (eerder verschenen werken vindt u nog terug op de website van Larcier).

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Voorwoord. De onvrije wil: de ‘unconvenient truth’ van het strafrecht (p. 1)

Christine Mussche

1. Schuld onder de schedel? Een rechtsfilosofisch essay (p. 5)

Jan Verplaetse

REPLIEKEN

2. Waar een wil is, is een weg … Brengt een filosofisch perspectief de aanzet tot verandering van de schuldvraag in het recht? (p. 81)

3. Schuld onder de schedel? (p. 91)

4. Vrije wil en strafrecht: partners in crime? (p. 109)

Over de reeks

Het Misdrijf &

Bij intekening op de reeks Het Misdrijf & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Eerder verschenen in deze reeks:
- Het Misdrijf & Forensisch bewijs (Steven Van Overbeke)
- Het Misdrijf & Fiscale fraude (Francis Desterbeck)

Deze werken vindt u nog terug op de website van Larcier.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: