Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten (achtste editie) (gebonden)

De auteur analyseert in dit up-to-date boek, in de reeks Publicaties van de vakgroep Economisch Recht (VUB), de frequentst voorkomende bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten die verband houden met het privéleven van een verzekerde: brandverzekering (inclusief verplichte natuurrampendekking), gezinsaansprakelijkheids- of familiale verzekering, motorrijtuigen-, levens- en rechtsbijstandsverzekering.

Auteur(s):
Philippe Colle
Reeks:
Publicaties in het Economisch recht VUB
Volume:
24
boek | verschenen | 8e editie
juli 2022 | xvi + 424 blz.

Hardback
€ 72,80 € 104,-


ISBN 9789400014763

Inhoud

De auteur bespreekt en analyseert in dit geactualiseerde handboek de meest gangbare bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten die een verzekerde aangaat in het kader van zijn privéleven. De advocaten, magistraten, verzekerings- en bedrijfsjuristen worden dan ook in hun praktijk het meest geconfronteerd met deze verzekeringsovereenkomsten, als daar zijn:

– de brandverzekering, met inbegrip van de verplichte natuurrampendekking,
– de gezinsaansprakelijkheids- of familiale verzekering,
– de motorrijtuigen- of autoverzekering,
– de levensverzekering,
– de rechtsbijstandsverzekering.
In dit up-to-date boek, bijgewerkt tot juni 2022, komen de wetenschappelijke expertise van de auteur en de uitgebreide ervaring die hij als advocaat en als gedelegeerd bestuurder van Assuralia opbouwde perfect tot uiting.
De duidelijke structuur, de systematiek en helderheid van de uiteenzetting, evenals de accurate en daar waar nodig kritische commentaar maken van dit meest actuele handboek verzekeringsrecht niet alleen een betrouwbaar referentiewerk voor alle verzekeringsspecialisten, maar ook een snel en gemakkelijk te raadplegen vraagbaak voor iedereen die minder frequent in contact komt met deze belangrijke rechtstak.
Het volledig nieuw en bijzonder gedetailleerd trefwoordenregister vergemakkelijkt de raadpleging voor de practicus.

Een onmisbaar naslagwerk!

Philippe Colle was gedelegeerd bestuurder van Assuralia (de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen) tot juni 2020 en sedert 1990 hoogleraar Verzekeringsrecht aan de VUB. Hij was ook de expert-raadgever van twee ministers van Economie, met wie hij de natuurrampendekking, de dekking tegen terrorisme en de consumentvriendelijke regeling aangaande zowel de individuele als de collectieve hospitalisatieverzekering op punt stelde.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk I. De brandverzekering

Deel I. De brandverzekering-zaakverzekering (p. 1)

Deel II. De aansprakelijkheidsverzekering in geval van brand (p. 45)

Deel III. De wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing voor inrichtingen toegankelijk voor het publiek (p. 61)

Hoofdstuk II. De gezinsaansprakelijkheidsverzekering

Hoofdstuk II. De gezinsaansprakelijkheidsverzekering (p. 71)

Hoofdstuk III. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Hoofdstuk III. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (p. 109)

Hoofdstuk IV. De levensverzekering

Hoofdstuk IV. De levensverzekering (p. 251)

Hoofdstuk V. De rechtsbijstandsverzekering

Hoofdstuk V. De rechtsbijstandsverzekering (p. 345)

Selecte bibliografie (p. 389)

Trefwoordenregister (p. 395)

Over de reeks

Publicaties in het Economisch recht VUB

Deze reeks bevat de publicaties van de Vakgroep Economisch Recht, een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Brussel.
De Vakgroep Economisch Recht stelt zich ten doel om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verzorgen op het gebied van het Economisch recht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
De Vakgroep stimuleert en organiseert multidisciplinair onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die o.m. het vennootschapsrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het marktrecht en het verzekeringsrecht tot voorwerp hebben.
De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in de publicatiereeks van de Vakgroep.
De publicaties van de Vakgroep die in deze reeks worden opgenomen, zijn onderworpen aan een double-blind peer review en beantwoorden aan de hoogste academische normen. Meer info over de Vakgroep op http://www.vub.ac.be/ECOR/
Editorial Board
Met ingang van najaar 2011 is voor de Reeks publicaties van de Vakgroep Economisch Recht een Editorial Board samengesteld.
De Editorial Board bewaakt de kwaliteit van de in de boekenreeks gepubliceerde werken en is samengesteld uit zowel academische leden, als uit praktijkdeskundigen met een grote specialisatie in het vakgebied, en dit om het evenwicht tussen wetenschappelijke en praktijkrelevantie te bewaken.
Voorzitter: Prof. Koen Byttebier
Verdere leden: Prof. Michel Flaméé, Prof. Jean-Marie Nelissen-Grade, Mr. Jan Peeters, Dhr. Koen Troch.
Redactiesecretariaat: Dhr. Tom Wera

Meer over deze reeks