Summer Class: Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid in vennootschappen

25 Augustus 2022
Antwerpen
€ 181,50 (incl. BTW)

Deze Summer Class wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Tijdens deze Summer Class wordt vooreerst een praktijkgerichte analyse gegeven van een aantal interessante topics op het vlak van bestuur van vennootschappen, waarna in een tweede luik het begrip bestuurdersaansprakelijkheid wordt toegelicht aan de hand van heel wat relevante rechtspraak, waarbij ook de link gelegd wordt naar de problematiek van nakende insolventie.


****
Tijdens de Summer Class op 23 en 25 augustus 2022 worden gedurende twee dagen zeven afzonderlijk te volgen sessies gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. De volgende opleidingen van een halve dag zijn voorzien:

> Thema contracten | 23 augustus 2022 | Lochristi

8u45 – 13u00
1. Het nieuwe verbintenissenrecht en uw contracten. Knipperlichten die elke praktijkjurist voor ogen moet houden! (dinsdagmorgen 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-het-nieuwe-verbintenissenrecht-en-uw-contracten-knipperlichten-die-elke-praktijkjurist-voor-ogen-moet-houden.html

13u00 – 17u15
2. Retail. De laatste ontwikkelingen inzake consumentenrecht, handelstussenpersonen en distributiecontracten (dinsdagnamiddag 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-retail-de-laatste-ontwikkelingen-inzake-consumentenrecht-handelstussenpersonen-en-distributiecontracten.html

> Thema insolventie | 23 augustus 2022 | Lochristi

13u00 – 17u15
3. De positie van schuldeisers in insolventieprocedures (dinsdagnamiddag 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-de-positie-van-schuldeisers-in-insolventieprocedures.html

> Thema vennootschapsrecht | 25 augustus 2022 | Antwerpen

8u45 – 13u00
4. Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid in vennootschappen (donderdagmorgen 25 augustus 2022, Antwerpen)

13u00 – 17u15
5. Overdracht van aandelen stap voor stap: juridische & contractuele aandachtspunten (donderdagnamiddag 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-overdracht-van-aandelen-stap-voor-stap-juridische-contractuele-aandachtspunten.html

> Thema bouw | 25 augustus 2022 | Antwerpen

8u45 – 13u00
6. Bouw anno 2022: drie overeenkomsten in beweging (donderdagmorgen 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-bouw-anno-2022-drie-overeenkomsten-in-beweging.html

13u00 – 17u15
7. Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: een overzicht van recente rechtspraak (donderdagnamiddag 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-contractuele-aansprakelijkheid-van-aannemer-en-architect-een-overzicht-van-recente-rechtspraak.html
****


Spreker

Prof. dr. Niels Appermont, docent UHasselt


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, (kandidaat)gerechtsdeurwaarders, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

vanaf 08u45: Onthaal met koffie en registratie van de deelnemers
9u30: start van de uiteenzetting (pauze rond 11u00)

Topics inzake bestuur
1. Bestuursmodellen in NV en BV
• Bestuur in de BV
• Bestuur in de NV
• De vennootschapsbestuurder: een onderneming?
2. De vaste vertegenwoordiger
• De figuur van de vaste vertegenwoordiger in het WVV
• Het cassatie-arrest van 23 januari 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid
1. Inleiding
• Bestuurdersaansprakelijkheid temporeel bekeken
• Bestuurdersaansprakelijkheid in het licht van de statutaire zetelleer
2. Basisprincipes
• De juridische verhouding tussen bestuurder en rechtspersoon
• Principe van de ‘marginale toetsing’
• Verstrenging van het hoofdelijkheidsvermoeden
• Taakverdeling of absenteïsme binnen het collegiaal orgaan
• Verjaring en bevoegdheid
• De ‘cap’ in art. 2:57 WVV: de principes
3. Interne aansprakelijkheid
• De aansprakelijkheid t.a.v. de vennootschap voor gewone bestuursfouten
- gewone bestuursfouten: analyse van rechtspraak
- de aansprakelijkheid voor schendingen van het WVV en de statuten: diverse verschijningsvormen, verschillende bijzondere (interne) aansprakelijkheidsregels die specifieke plichten sanctioneren
• Afdwinging?
• Kwijting
4. Externe aansprakelijkheid
• De éne externe aansprakelijkheid is de andere niet …
• Veel bijzondere aansprakelijkheidsregels hebben ook externe werking
5. Twee bijzondere aansprakelijkheidsregimes
• Bedrijfsvoorheffing en BTW
• Onterechte uitkeringen
6. Wat met (nakende) insolventie?
• Uitgangspunt
• Gerechtelijke reorganisatie als reddingsboei?
• Wrongful trading
• Aansprakelijkheid voor SZ-schulden

13u00: broodjesbuffet

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Donderdag 25 augustus 2022 | Antwerpen | 8u45 – 13u00

Salons Van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Wilrijk
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 3 punten
NKGB: erkend voor 3 punten
ITAA: erkend voor 3 uur
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

€ 150 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatie (naast de slides), broodjesbuffet en koffie en frisdranken.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.


INLICHTINGEN

Intersentia | studiedag@intersentia.be


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

25 Augustus 2022 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00