Ondernemingsrecht in hoofdlijnen (elfde editie)

De elfde editie van dit klassieke handboek geeft als eerste een zo relevant mogelijk overzicht van het ondernemingsrecht en is zowel bestemd voor praktijkjuristen als voor studenten.

Auteur(s):
Eric Dirix, Reinhard Steennot, Hendrik Vanhees
Reeks:
In hoofdlijnen
Volume:
boek | verschenen | 11e editie
september 2019 | xviii + 562 blz.

Paperback
€ 100,-


ISBN 9789400009196


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Inhoud

De elfde editie van dit klassieke handboek geeft een zo relevant mogelijk overzicht van het ondernemingsrecht en is zowel bestemd voor praktijkjuristen als voor studenten.

Het ondernemingsrecht is sinds de vorige editie geen rustig bezit gebleken. Vooral tijdens de afgelopen jaren kwam het wetgevend werk in een stroomversnelling. De kroon op het werk is de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het Wetboek van Vennootschappen vervangt.

Daarnaast werden ook nog talrijke andere wetten gewijzigd. Te denken valt o.m. aan de Wet Financiële Zekerheden, de Wet Betalingsachterstand, de Protestwet en de Wet Onbeslagbaarheid Woning Zelfstandige.

Wat het insolventierecht mag ook het nieuwe boek XX van het Wetboek Economisch Recht niet onvermeld blijven.

In deze nieuwe editie werden al deze wetswijzigingen nauwgezet verwerkt en op een overzichtelijke en toegankelijke wijze becommentarieerd.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Begrippen en algemene regelen (p. 1)

Hoofdstuk II. Vennootschappen (p. 33)

Hoofdstuk III. Enige handelsovereenkomsten (p. 161)

Hoofdstuk IV. Elektronische handel (p. 185)

Hoofdstuk V. Waardepapieren, betalingsverkeer en krediettransacties (p. 191)

Hoofdstuk VI. Recht van de intellectuele eigendom (p. 223)

Hoofdstuk VII. Europees economisch recht (p. 315)

Hoofdstuk VIII. Belgisch economisch recht (p. 393)

Hoofdstuk IX. Einde van de handelsactiviteit (p. 493)

Trefwoordenregister (p. 553)

Over de reeks

In hoofdlijnen

De boeken in de reeks In hoofdlijnen geven een zo volledig mogelijk overzicht van uiteenlopende rechtstakken. In de boeken worden de basisbeginselen en – concepten van de behandelde rechtstak grondig geanalyseerd en toegelicht.
De reeks is zowel bestemd voor praktijkjuristen als studenten. De delen in de reeks vormen een onmisbaar referentiewerk én werkinstrument om de rechtstak te verkennen en te bestuderen.

Meer over deze reeks