1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 1. De orgaantheorie wordt traditioneel beschouwd als het fundament waarop de toerekening van rechtshandelingen en onrechtmatige daden aan rechtspersonen steunt.  In dit boek onderwerpt Jeroen Delvoie deze fundering aan een grondig stabiliteitsonderzoek.
  Hardback
  € 150,-

 2. Een uitgelezen equipe van academici en praktijkmensen staat in voor een diepgravende analyse van de kerndomeinen van het vennootschapsrecht en bespreekt de knelpunten inzake de algemene vergadering, het kapitaal en het bestuur van de vennootschap.
  Paperback
  € 85,-

 3. Deze actuele uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin.
  Hardback
  € 160,-

 4. Tal van vragen komen aan bod in dit eerste Nederlandstalige boek dat een alomvattend onderzoek voert naar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders. De auteur opteerde voor een didactische aanpak qua structuur, doorspekt met voorbeelden uit de praktijk.
  Paperback
  € 75,-
 5. Derden in het contractenrecht

  Verschijnt 24 november 2009

  Dit boek over derden in het contractenrecht bewijst eens te meer dat het leerstuk van de derde in het contractenrecht aanleiding geeft tot complexe, uiteenlopende en vooral verrassende vraagstukken.
  Paperback
  € 60,-

 6. Dit boek ontleedt in wetenschappelijk onderbouwde bijdragen en vanuit verschillende invalshoeken, de thematiek van conflicten in een vennootschap op een praktische en alomvattende wijze.
  Paperback
  € 95,-

 7. This book deals with the Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Private Company (Societas Privata Europaea, SPE) as put forward by the European Commission in the summer of 2008. It adds to the comments already made in the legal literature by dealing with key aspects of the SPE Proposal in an extensive way and by including, where relevant, the amendments adopted by the European Parliament in March 2009.
  Paperback
  € 61,-

 8. De Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen is vooral vernieuwend wat betreft de mogelijkheden die ze biedt aan ondernemingen in moeilijkheden. Dit boek bevat de eerste artikelsgewijze commentaar van de nieuwe wetgeving.
  Paperback
  € 75,-

 9. Given current turmoil in the global financial markets a sound and properly functioning capital maintenance system for companies whose shareholders benefit from limited liability is of paramount importance. The aim of this publication is to contribute to the discussion if, respectively how, current capital maintenance rules should be amended in order to achieve a more efficient system.
  Paperback
  € 42,80

  Uitverkocht


 10. Naast een overzicht van 10 jaar insolventierecht in de praktijk en een eerste analyse van het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wordt in dit referatenbundel ingegaan op een aantal specifieke problemen waarmee de advocaat en de curator in de praktijk worden geconfronteerd.
  Paperback
  € 65,-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7