Tijdschrift Vervoer & Recht

Het Tijdschrift Vervoer & Recht brengt de juridische ontwikkeling op het gebied van vervoersrecht voor u in kaart. Zowel het privaatrecht als publiekrecht komen in het tijdschrift aan de orde en worden op een praktijkgerichte wijze benaderd.

De jaargang loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u intekent in de loop van de jaargang, dan krijgt u alle reeds verschenen papieren nummers (bij een print(+ online) abonnement) automatisch toegestuurd.
ISSN:
1383-8849

Papieren abonnement

€ 288,32 / jaar


Inhoud

Het Tijdschrift Vervoer & Recht brengt de juridische ontwikkeling op het gebied van vervoersrecht voor u in kaart. Zowel het privaatrecht als publiekrecht komen in het tijdschrift aan de orde en worden op een praktijkgerichte wijze benaderd.
Niet alleen wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende vervoersmodi (binnenvaart en zeevaart, transport over het spoor, wegvervoer, multimodaal transport), maar ook alle juridische raakvlakken uit uw dagelijkse praktijk komen hier aan bod: aansprakelijkheid, contracten, internationaal privaatrecht, mededinging, tussenpersonen, verzekeringen, zekerheden, enz.
Naast duidelijke en vlot consulteerbare artikelen wordt de jurisprudentie op de voet gevolgd en zo snel mogelijk gepubliceerd. In de rubriek Actualiteiten, beleid en regelgeving vindt u een korte signalering van relevante ontwikkelingen op deze gebieden.
De redactie van het tijdschrift bestaat zowel uit Vlaamse als uit Nederlandse leden.

Tijdschrift Vervoer & Recht verschijnt 6 x per jaar.