1. Tijdschrift Vervoer & Recht

    Verschijnt 25 april 2019

    Het Tijdschrift Vervoer & Recht brengt de juridische ontwikkeling op het gebied van vervoersrecht voor u in kaart. Zowel het privaatrecht als publiekrecht komen in het tijdschrift aan de orde en worden op een praktijkgerichte wijze benaderd.
    Printed
    € 267,43 / jaar