Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Dit werk is het verslagboek van het vierde ICAV-congres. Het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht wil de interuniversitaire samenwerking en het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bevorderen. Het biedt een unieke verzameling aan grondige en boeiende bijdragen die op dit moment nergens anders beschikbaar is.

Editor(s):
Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
december 2022 | xii + 296 blz.

Paperback
€ 113,-


ISBN 9789400015210


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek is het verslagboek van het vierde ICAV-congres. Het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht wil de interuniversitaire samenwerking en het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bevorderen.

Marc Kruithof en Britt Weyts bieden een boeiend overzicht van de recente ontwikkelingen in beide domeinen. Pieter Gillaerts gaat in op de mogelijkheden van de declaratoire vordering, terwijl Thomas Verheyen onderzoekt hoe aansprakelijkheid valt te vermijden zonder goedkeuring van de potentiële benadeelde. De brug naar andere domeinen wordt gelegd door Steven Lierman en Michelle Meulebrouck met een uiteenzetting over de toekenning van schadevergoeding door de bestuursrechter. Jan De Bruyne vraagt zich af hoe schade moet worden vergoed die wordt veroorzaakt door artificiële intelligentie. Philippe Colle waarschuwt voor de deresponsabilisering van minderjarigen, in het mogelijk toekomstig recht. Tot slot kijken we samen met Jonas Knetsch naar het Franse aansprakelijkheidsrecht en welke lessen we daaruit kunnen leren.

Dit boek biedt een unieke verzameling aan grondige en boeiende bijdragen die op dit moment nergens anders beschikbaar is.

Inhoudsopgave

Verslag vierde ICAV-congres op 16 september 2022 in Antwerpen (p. 1)

Schade, schadeloosstelling en reparatiekosten: een doctrinale analyse van de vetustiteitsaftrek op basis van een scherpgesteld begrippenkader (p. 11)

Recente cassatierechtspraak (2019-2021) m.b.t. het verzekeringsrecht onder de loep (p. 57)

De meerwaarde van de declaratoire vordering in het licht van het multifunctionele buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht (p. 79)

Eenzijdige exoneratie. Mogelijkheden en grenzen (p. 113)

Schadevergoeding tot herstel bij de bestuursrechter: een volwaardig alternatief? (p. 141)

Wat bracht 2022 en wat brengt de toekomst op het vlak van artificiële intelligentie en buitencontractuele aansprakelijkheid? (p. 191)

Deresponsabilisering van minderjarigen in het komende aansprakelijkheidsrecht en onorthodoxe cassatierechtspraak in het verzekeringsrecht (p. 255)

Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile en France et en Belgique. Le droit français a-t-il encore quelque chose à dire ? (p. 271)

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks