Overdracht van kredietrisico

In dit boek wordt eerst het kredietrisico nauwkeurig omschreven en onderscheiden van het tegenpartijrisico en de marktrisico’s. Daarna wordt een overzicht gegeven van de diverse juridische technieken die financiële instellingen gebruiken om het kredietrisico te beheren. Vervolgens wordt grondig ingegaan op de kredietderivaten en de effectisering, wordt de werking van de true-sale-effectisering volledig ontleed en worden de gedekte obligaties (covered bonds) en de collateralized debt obligations (CDOs) onderzocht. Tot slot wordt dieper ingegaan op de boekhoudkundige rapportering van de effectisering.


Auteur(s):
Filip Bogaert
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
15
boek | verschenen | 1e editie
mei 2013 | xvi + 549 blz.

Hardback
€ 122,50 € 175,-


ISBN 9789400003774


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In dit boek staat het kredietrisico centraal. In het eerste hoofdstuk wordt het kredietrisico nauwkeurig omschreven en onderscheiden van het tegenpartijrisico en de marktrisico’s. Tevens wordt stilgestaan bij de verschillende componenten en de kwantificering van het kredietrisico.
In een volgend hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de diverse juridische technieken die financiële instellingen gebruiken om het kredietrisico te beheren. De knelpunten en beperkingen van de traditionele technieken voor het beheer van kredietrisico worden daarbij geïdentificeerd.
Vervolgens wordt grondig ingegaan op twee technieken die na de financiële crisis op de voorgrond zijn getreden als instrument voor het beheer van het kredietrisico: de kredietderivaten en de effectisering.

De werking en kenmerken van de belangrijkste kredietderivaten worden in detail geanalyseerd, waarna wordt afgetoetst of zij bruikbaar zijn om een kredietrisico te beheren. In het bijzonder wordt nagegaan welke risico’s de kredietderivaten met zich meebrengen voor de partijen en het financieel systeem in zijn geheel. De impact van de nieuwe wetgevende initiatieven EMIR, MIFIR en de Dodd-Frank Act komt daarbij uitvoerig aan bod.

In een derde hoofdstuk wordt de werking van de true-sale-effectisering volledig ontleed. Onder meer de werking van de effectisering, de gebruiksmogelijkheden en de impact op de balans van een financiële instelling worden onderzocht. In hoofdstuk vier worden twee schijnbaar verwante technieken onderzocht: de gedekte obligaties (covered bonds) en de collateralized debt obligations (CDOs). Er wordt nagegaan of en onder welke voorwaarden deze technieken bruikbaar zijn voor het beheer van het kredietrisico.

Tot slot wordt dieper ingegaan op de boekhoudkundige rapportering van de effectisering. De voorwaarden waaronder de originator de onderliggende activa mag weglaten en de SPE moet consolideren, worden onderzocht op basis van US GAAP en IAS/IFRS.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Het tegenpartij- en kredietrisico (p. 5)

Filip Bogaert

Hoofdstuk II. Kredietrisicomanagement (p. 41)

Filip Bogaert

Hoofdstuk III. De eff ectisering (p. 237)

Filip Bogaert

Hoofdstuk IV. Alternatieven en varianten voor de asset-backed securities (p. 287)

Filip Bogaert

Hoofdstuk V. De werkelijke betrokkenheid van de originator bij de ABS en CDOs ná de eff ectisering (p. 331)

Filip Bogaert

Hoofdstuk VI. De boekhoudkundige rapportering van de ABS en de secured lending (p. 339)

Filip Bogaert

Hoofdstuk VII. Eindbesluiten / Hoofdstuk VIII. Belangrijkste bevindingen (p. 493)

Filip Bogaert

Bibliografie (p. 511)

Filip Bogaert

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Filip Bogaert
Bibliografie (p. 511)
Filip Bogaert

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: