Het faillissementsstrafrecht vandaag

19 Maart 2021
Gent
Volzet
€ 229,62 (incl. BTW)

Hoewel het faillissementsstrafrecht door de rechtsleer uitvoerig van commentaar werd voorzien, is het door verschillende recente wetswijzigingen moeilijk om een globaal zicht te krijgen op de materie.

Francis Desterbeck, Eerste advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Gent fungeerde tien jaar lang als openbaar ministerie in de strafkamer van het hof, dat alle zaken van faillissementsstrafrecht van het ressort Gent in graad van beroep behandelt. Hij schreef een boek over het onderwerp dat, zonder zich te verliezen in details, een overzicht wil bieden van de materie, met aandacht zowel voor de strafrechtelijke als voor de burgerlijke aspecten.

Op de studienamiddag van 19 maart 2021 geeft de auteur een inkijk in de materie. Het onderwerp wordt verder toegelicht door een curator, een parketmagistraat, de afdelingsvoorzitter van de ondernemingsrechtbank en een politieman. Allen staan dagelijks met beide voeten in de praktijk en lichten het onderwerp vanuit hun invalshoek nader toe.

_______________

Voorlopig gaat deze opleiding ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________


Sprekers

Francis Desterbeck, Eerste advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Gent
Ronny Joseph, advocaat en curator
Nathalie Siron, substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen
Ann De Braekeleer, Rechter in de ondernemingsrechtbank Gent (Voorzitter van de insolventiekamer)
Geert Delrue, Gerechtelijk Commissaris - Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, docent

Doelgroep

Advocaten, magistraten, politiediensten, boekhouders, accountants, revisoren

Programma

12u15: Ontvangst met broodjes

13u00: Het faillissementsstrafrecht in het algemeen
Francis Desterbeck

13u40: De curator en het faillissementsstrafrecht
Ronny Joseph

14u20: Het beleid van het parket inzake faillissementen
Nathalie Siron

15u00: Mogelijkheid tot het stellen van vragen

15u20: koffiepauze

15u40: De ondernemingsrechtbank en het parket
Ann De Braekeleer

16u20: Wanneer ben je voor de strafrechter failliet? De bepaling van de datum van virtueel faillissement
Geert Delrue

17u00: Mogelijkheid tot het stellen van vragen

17u20: Receptie

18u00: Einde


Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Gewijzigde datum naar aanleiding van COVID-19!

Vrijdag 19 maart 2021 | Gent

Zebrastraat – Zaal Ned Kahn
Zebrastraat 31/001
9000 Gent

(Ondergrondse parking ter plaatse)

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
IGO: tussenkomst bevestigd (ook voor rechters in ondernemingszaken)
IAB: erkend voor 4 uur
BIBF: erkend voor 4 uur


PRIJS

195 euro (prijs excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Het Misdrijf & Faillissement (t.w.v. € 64), documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Het Misdrijf & Faillissement


Kom naar de studienamiddag ‘Het faillissementsstrafrecht vandaag’ (19 maart 2021 - Gent).
Het boek is inbegrepen!

Nu de faillissementswetgeving en de boekhoudwetgeving opgenomen werden in het Wetboek van Economisch Recht bespreekt dit werk op een beknopte manier de huidige stand van zaken inzake faillissementsstrafrecht.
Het werk geeft een omvattende, maar beknopte bespreking van de misdrijven die verband houden met insolventie, met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en de aanspraken van de curatele voor de strafrechter. De uiteenzetting wordt gestoffeerd door tal van praktijkvoorbeelden uit de lange beroepscarrière van de auteur als parketmagi...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

Volzet


Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00