Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen trad in werking op 1 mei 2019. Deze wet vervangt eveneens de wet van 27 juni 1921 inzake de VZW’s, stichtingen en Europese politieke partijen en de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen. Deze wet bevat een zeer fundamentele wijziging van het hele landschap van vennootschappen en verenigingen in België. Dit cahier maakt een analyse van de meeste, voor de courante praktijk aanwijsbare aandachtspunten inzake vennootschappen.

Auteur(s):
Herman Braeckmans, Robby Houben
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2019 | viii + 76 blz.

Paperback
€ 54,-


ISBN 9789400010932

Inhoud

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen trad in werking op 1 mei 2019. Deze wet vervangt niet alleen het Wetboek van Vennootschappen, maar ook de wet van 27 juni 1921 inzake de VZW’s, stichtingen en Europese politieke partijen en de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen. Deze wet bevat een zeer fundamentele wijziging van het hele landschap van vennootschappen en verenigingen in België. Dit cahier maakt een analyse van de meeste, voor de courante praktijk aanwijsbare aandachtspunten inzake vennootschappen.

Inhoudsopgave

1. Inleiding (p. 1)

2. Krachtlijnen van de hervorming (p. 5)

3. Afslanking van de vennootschapsvormen (p. 7)

4. Invoering van de statutaire zetelleer en procedures voor grensoverschrijdende omzetting (p. 13)

5. Overgangsrecht (p. 17)

6. Structuur van het WVV (p. 27)

7. Rechtsvormoverschrijdende normen in boek 2 (p. 29)

8. De BV (p. 45)

9. De NV (p. 61)

10. Besluit (p. 75)