Handboek Boekhouden - Belgisch boekhoudrecht (vierde editie)

Nieuwe editie - verschijnt in september 2022

In dit boek behandelen de auteurs de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringsstandaarden en de wijze waarop het Wetboek van Economisch Recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de boekhouding en jaar rekening van ondernemingen, vennootschappen en (internationale) verenigingen en stichtingen regelen.

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.

- Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Referentiewerk voor student en beroepspracticus.

***
Masterclass Accounting Education NABO voor docenten hoger onderwijs (5-6 september 2022 | UGent)

Prof. dr. Patricia Everaert en haar onderzoeksgroep Accounting Education nodigen u van harte uit op deze tweedaagse masterclass. De Masterclass is het resultaat van een onderzoeksproject dat leidde tot vernieuwende vakdidactische inzichten met bewezen succes in het secundair en hoger onderwijs (bachelors én masters).

Hoe zorgt u ervoor dat uw studenten van bij de start boekhouden inzichtelijk studeren? Wat kunt u doen om de motivatie, het rendement en het leerplezier bij studenten te verhogen? Hoe gebruikt u de Handboeken Boekhouden volgens deze nieuwe inzichten? Op deze en andere vragen krijgt u tijdens deze twee dagen antwoord. En nog belangrijker: u heeft na afloop een deelnamecertificaat én alle tools in handen om deze didactiek zelf toe te passen.

Sprekers: Prof. dr. Patricia Everaert, Prof. dr. Evelien Opdecam en mevrouw Laura Claeys

Inschrijven: https://febacademy.ugent.be/programma/alles/2021-2022-2022-2023-eb22everaertnabo-voor-docenten-hoger-onderwijs-masterclass
***

Auteur(s):
Erik De Lembre, Marleen Mannekens
Reeks:
Handboek Boekhouden
Volume:
boek | verwacht | 4e editie
september 2022 | 680 blz.

Paperback
€ 79,-


ISBN 9789400014398


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 50,-


Verschijnt 10 september 2022

Inhoud

Dit boek omvat een gedetailleerde beschrijving van de regelgeving inzake boekhouden en financiële rapportering conform het Belgische boekhoudkundige referentiestelsel (inclusief de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen). Het boek legt het wettelijk kader uit van waaruit in België de jaarrekeningen van vennootschappen, verenigingen en stichtingen ontstaan.

De modellen van de jaarrekeningen in dit boek komen overeen met die op de website van de CBN.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

Meer over deze reeks