Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, 3de editie

Dit handboek is zonder twijfel hét referentiewerk voor het Belgisch verzekeringsrecht. Het is ook het eerste handboek dat volledig is aangepast aan de verzekeringswet van 4 april 2014, waarbij de nieuwe bepalingen van deze wet grondig worden geanalyseerd.
Auteur(s):
Luc Schuermans, Caroline Van Schoubroeck
boek | verschenen | 3e editie
mei 2015 | xlii + 1026 blz.

Hardback
€ 171,50 € 245,-


ISBN 9789400005150

Inhoud

Dit handboek is zonder twijfel hét referentiewerk voor het Belgische verzekeringsrecht. Het is ook het eerste handboek dat volledig is aangepast aan de verzekeringswet van 4 april 2014, waarbij de nieuwe bepalingen van deze wet grondig worden geanalyseerd. De wijzigingen die het verzekeringsrecht de afgelopen jaren heeft ondergaan, worden bovendien steeds toegelicht met veel aandacht voor de praktische gevolgen ervan.

De beide auteurs slagen erin met dit vlot geschreven basiswerk de lezer een ruim inzicht in het verzekeringsrecht te bieden, van het ondernemingsgebeuren en de verzekeringsovereenkomst tot de actuarieel-financiële aspecten en de geschillenbeslechting. Een zeer volledige bibliografie en een uitgebreid trefwoordenregister maken van dit standaardwerk het ultieme en onmisbare boek over deze rechtstak.


‘Dit boek is zonder enige twijfel een must have voor de practicus die zich met het verzekeringsrecht in de brede zin bezig houdt.’
Nick Portugaels (doctoraatsbursaal aan de Universiteit Antwerpen) in Tijdschrift voor Privaatrecht 2016, 395.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

EERSTE DEEL. VERZEKEREN

Hoofdstuk I. Een historische schets (p. 1)

Hoofdstuk II. Wat is verzekering? (p. 11)

Hoofdstuk III. Algemene indeling van de verzekeringen (p. 35)

Hoofdstuk IV. Verzekering en economie (p. 45)

Hoofdstuk V. Verzekering en maatschappij (p. 47)

TWEEDE DEEL. ONDERNEMINGSRECHT

Hoofdstuk I. Het overheidstoezicht (p. 71)

Hoofdstuk II. De verzekeringsdistributie (p. 163)

Hoofdstuk III. Privacy (p. 207)

Hoofdstuk IV. Marktpraktijken en consumentenbescherming in de verzekeringssector (p. 215)

Hoofdstuk V. Overheidsopdrachten en verzekering (p. 235)

DERDE DEEL. DE VERZEKERINGS OVEREENKOMST

Hoofdstuk I. Verzekeringswetgeving en reglementering (p. 245)

Hoofdstuk II. Het toepassingsgebied van de Wet betreffende de verzekeringen en haar verhouding tot de vroegere wetten en uitvoeringsbesluiten op de landverzekeringsovereenkomsten (p. 261)

Hoofdstuk III. Inwerkingtreding van de Wet betreffende de verzekeringen – Het overgangsrecht (p. 267)

Hoofdstuk IV. Inwerkingtreding van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst (WLVO) – Het overgangsrecht (p. 271)

Hoofdstuk V. De structuur van de Wet betreffende de verzekeringen en van de WLVO (p. 281)

Hoofdstuk VI. Algemene kenmerken van de Wet betreffende de verzekeringen, inzonderheid van de verzekeringsovereenkomst in Deel 4 en Deel 5 (p. 285)

Hoofdstuk VII. Kenmerken van de verzekeringsovereenkomst (p. 293)

Hoofdstuk VIII. Het ontstaan van de verzekeringsovereenkomst (p. 301)

Hoofdstuk IX. Verzekering ten behoeve van derden (p. 315)

Hoofdstuk X. Bewijs van het bestaan en van de inhoud van de verzekeringsovereenkomst (p. 325)

Hoofdstuk XI. Interpretatie van de verzekeringsovereenkomst (p. 337)

Hoofdstuk XII. Verzekerings overeen komsten en IPR (p. 343)

VIERDE DEEL. DE VERBINTENISSEN VAN PARTIJEN IN DE SCHADEVERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN

TITEL I. DE VERBINTENISSEN VAN DE VERZEKERINGNEMER IN ALLE SCHADE VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN (p. 375)

TITEL II. SPECIFIEKE VERBINTENISSEN VAN DE VERZEKERINGNEMER IN DE SCHADEVERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN (p. 431)

TITEL III. DE VERBINTENISSEN VAN DE VERZEKERAAR IN DE ZAAKVERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN (p. 441)

TITEL IV. DE VERBINTENISSEN VAN DE VERZEKERAAR IN DE PRESTATIE- EN KOSTENVERZEKERING (p. 491)

TITEL V. DE VERBINTENISSEN VAN PARTIJEN IN DE KREDIET- EN BORGTOCHTVERZEKERING (p. 513)

TITEL VI. DE VERBINTENISSEN VAN PARTIJEN IN DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (p. 533)

TITEL VII. BRANDVERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (p. 595)

VIJFDE DEEL. DE PERSOONSVERZEKERINGEN

TITEL I. PERSOONSVERZEKERINGEN IN HET ALGEMEEN (p. 615)

TITEL II. PRIVATE ZIEKTEVERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN (p. 637)

TITEL III. DE LEVENSVERZEKERING (p. 651)

ZESDE DEEL. UITGESLOTEN RISICO’S – SAMENLOOP VAN VERZEKERINGEN – SUBROGATIE – OVERDRACHT VAN VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN – DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST

TITEL I. UITGESLOTEN RISICO’S (p. 747)

TITEL II. SAMENLOOP VAN VERZEKERINGEN (p. 795)

TITEL III. DE SUBROGATIE (p. 805)

TITEL IV. DE OVERDRACHT VAN VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN (p. 827)

TITEL V. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST (p. 829)

ZEVENDE DEEL. GESCHILLENBESLECHTING

TITEL I. DE VERJARING (p. 859)

TITEL II. DE GERECHTELIJKE BESLECHTING VAN VERZEKERINGSGESCHILLEN (p. 907)

TITEL III. DE BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENREGELING (p. 923)

Bibliografie (p. 953)

Trefwoordenregister (p. 1013)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 953)
Trefwoordenregister (p. 1013)

Ook interessant voor u: