Kredieten voor consumenten

Het boek is een praktijkgerichte benadering van het verloop van een krediet, gaande van de informatieverplichtingen voorafgaand aan de opening van een krediet tot de beëindiging ervan.

boek | verschenen | 1e editie
oktober 2021 | xvi + 240 blz.

Paperback
€ 56,57


ISBN 9782807910607

Inhoud

Eenieder sluit in zijn dagelijkse leven kredieten af: een woonkrediet, een autolening, een persoonlijke lening,… Dit boek zet alle juridische regels rond kredieten op een verstaanbare en praktische manier uiteen.
Het boek biedt een praktijkgerichte analyse van het verloop van een krediet, gaande van de informatieverplichtingen voorafgaand aan de opening van een krediet tot de beëindiging ervan.

Dit werk behandelt volgende topics:
(i) het toepassingsgebied van de wet op het consumentenkrediet en het hypothecair krediet,
(ii) de partijen die betrokken zijn bij het sluiten van een kredietovereenkomst,
(iii) de verschillende kredietvormen, waarbij er wordt gekeken naar de gemene vormen voor consumentenkrediet en hypothecair krediet met de nadruk op enkele specifieke vormen per soort,
(iv) de precontractuele fase, waarbij de informatieverplichtingen en de reclame aan bod komen;
(v) het sluiten van de kredietovereenkomst,
(vi) de uitvoering van de kredietovereenkomst en de problemen die zich daarbij voordoen en tot slot (vii) het einde van de kredietovereenkomst, waarbij dieper wordt ingegaan op de problematiek van de vervroegde terugbetaling van het krediet.
Aan deze uitgave werkten mee, onder coördinatie van Els Van Poucke (ed.): Goedele Aerts, Ruben Baeb, Ruben Kenis, Nicolas Michiels, Eline Vanden Heede, Emilie Van Tricht, Christophe Verhelst


Inhoudsopgave

DEEL I. BOEK VII WER

Hoofdstuk I. Het materieel toepassingsgebied (p. 1)

Hoofdstuk II. Personeel toepassingsgebied (p. 9)

Hoofdstuk III. Territoriaal toepassingsgebied (p. 11)

Hoofdstuk IV. Toepassingsgebied in de tijd (p. 13)

Hoofdstuk V. Kwalificatie kredietovereenkomst (p. 15)

DEEL II. DE PARTIJEN BIJ EEN KREDIETOVEREENKOMST

Hoofdstuk I. De kandidaat-kredietnemer (p. 17)

Hoofdstuk II. De kredietgever (p. 23)

Hoofdstuk III. De kredietbemiddelaar (p. 25)

DEEL III. KREDIETVORMEN

Hoofdstuk I. Gemene vormen voor consumentenkrediet en hypothecair krediet (p. 29)

Hoofdstuk II. Specifiek voor consumentenkrediet (p. 39)

Hoofdstuk III. Specifiek voor hypothecaire kredieten (p. 47)

Hoofdstuk IV. Kredietkaarten (p. 51)

DEEL IV. PRECONTRACTUELE FASE VAN DE KREDIETOVEREENKOMST

Hoofdstuk I. Kredietpromotie (p. 57)

Hoofdstuk II. Verplichting informatie bij de consument in te winnen (p. 65)

Hoofdstuk III. Verplichting informatie te verstrekken en passende toelichtingen te verschaffen (p. 73)

Hoofdstuk IV. Verplichting raad te geven (p. 81)

Hoofdstuk V. Verplichting de kredietwaardigheid te beoordelen (p. 85)

Hoofdstuk VI. Kredietweigering (p. 91)

Hoofdstuk VII. Koppelverkoop (p. 97)

Hoofdstuk VIII. Bewijslast en sancties (p. 99)

DEEL V. HET SLUITEN VAN DE KREDIETOVEREENKOMST

Hoofdstuk I. Voorafgaandelijk kredietaanbod (p. 107)

Hoofdstuk II. Vormvereisten van de kredietovereenkomst (p. 111)

Hoofdstuk III. Bijzondere clausules bij de kredietovereenkomst (p. 119)

Hoofdstuk IV. Courante zekerheden ter waarborging van de kredietovereenkomst (p. 123)

Hoofdstuk V. Nevendiensten (p. 131)

DEEL VI. DE UITVOERING VAN DE KREDIETOVEREENKOMST

Hoofdstuk I. Terbeschikkingstelling van het kredietbedrag (p. 135)

Hoofdstuk II. Wijzen van terugbetaling van het kapitaal (p. 139)

Hoofdstuk III. Kosten van het krediet (p. 151)

Hoofdstuk IV. Herziening van de kredietovereenkomst (p. 155)

DEEL VII. PROBLEMEN BIJ DE UITVOERING VAN DE KREDIETOVEREENKOMST

Hoofdstuk I. Soorten wanprestaties (p. 159)

Hoofdstuk II. Betalingsachterstand (p. 163)

Hoofdstuk III. Ongeoorloofde debetstand (p. 173)

Hoofdstuk IV. Cumulatie schadebeding en nalatigheidsinteresten (p. 177)

Hoofdstuk V. Betalingsfaciliteiten (p. 179)

DEEL VIII. SCHORSING

Schorsing (p. 185)

DEEL IX. HET EINDE VAN DE KREDIETOVEREENKOMST

Hoofdstuk I. Volledige terugbetaling op de eindvervaldag (p. 187)

Hoofdstuk II. Vervroegde beëindiging en terugbetaling (p. 191)

DEEL X. DIVERSE ONDERWERPEN

Hoofdstuk I. Gedragsregels in de gehele kredietprocedure (p. 205)

Hoofdstuk II. JKP (p. 209)

Hoofdstuk III. Ombudsfin (p. 215)

Hoofdstuk IV. De CKP (p. 217)

Bijlage A. Standaardmodel van een SECCI-formulier (p. 219)

Bijlage B. Standaardmodel van een ESIS-formulier (p. 225)

Trefwoordenregister (p. 233)