1. Bescherming van cliënteel

    Verschijnt 5 januari 2011

    Dit boek besteedt aandacht aan de regels die van toepassing zijn op een bijzonder schaars goed, m.n. ‘cliënteel’ en aan de juridische bescherming die hieraan wordt verleend.
    Hardback
    € 175,-