1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. De afgelopen jaren kenden we één van de ergste financieel-economische crisissen ooit, met een haast ongeziene stroom van nieuwe regulering tot gevolg die het financiële landschap aanzienlijk wijzigde. Met dit boek krijgt de lezer een volledig up-to-date overzicht en de nodige inzichten om de talrijke praktische moeilijkheden die deze regelgeving veroorzaakt, te beheersen.
  Hardback
  € 220,-

 2. Dit boek behandelt de aansprakelijkheid voor de organisatie van een vennootschap zowel vanuit het standpunt van de vennootschap zelf als vanuit het standpunt van de bestuurders.
  Hardback
  € 145,-
 3. Betalingsdiensten

  Verschijnt 1 juni 2011

  Op 1 april 2010 is de Wet Betalingsdiensten in werking getreden. Enkele juridische experts in deze materie hebben deze nieuwe regeling grondig geanalyseerd vanuit de vraagstelling of zij al dan niet een betere bescherming inhoudt voor de gebruiker van betalingsdiensten.
  Paperback
  € 73,-
 4. Bescherming van cliënteel

  Verschijnt 5 januari 2011

  Dit boek besteedt aandacht aan de regels die van toepassing zijn op een bijzonder schaars goed, m.n. ‘cliënteel’ en aan de juridische bescherming die hieraan wordt verleend.
  Hardback
  € 175,-

 5. Op 12 mei 2010 werd de Wet Handelspraktijken opgeheven en vervangen door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Dit boek heeft tot doel de nieuwe regelgeving uitvoerig te becommentariëren.
  Paperback
  € 64,-

 6. Sinds de financiële crisis van 2007-2008 is de materie van intern goed bestuur bij financiële groepen op de voorgrond getreden in het prudentiële toezicht. Dit boek behandelt een aantal erg actuele thema's.
  Hardback
  € 190,-

 7. Dit boek omvat een privaatrechtelijke analyse van de contractuele verhouding inzake portefeuillebeheer, waarbij in het bijzonder wordt gepeild naar de meerwaarde en doelmatigheid van de geldende financiële regulering voor de interne rechtsbetrekking tussen de professional en de retailcliënt.
  Hardback
  € 110,-

 8. This book provides an overview of the role of the independent administrative authorities assigned to the oversight of financial markets, by outlining both the historic and economic background, the warp and the weft of the European system, and where these authorities have emerged and now operate.
  Paperback
  € 35,-

 9. Given current turmoil in the global financial markets a sound and properly functioning capital maintenance system for companies whose shareholders benefit from limited liability is of paramount importance. The aim of this publication is to contribute to the discussion if, respectively how, current capital maintenance rules should be amended in order to achieve a more efficient system.
  Paperback
  € 42,80

  Uitverkocht


 10. Eddy Wymeersch heeft in de Belgische en Europese academische wereld in diverse gebieden een voortrekkersrol gespeeld. In dit liber amicorum weerspiegelen meer dan 60 bijdragen de brede belangstelling en expertise van de gevierde.
  Hardback
  € 195,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5