Wetboek Economisch recht - 2021

Dit ‘Wetboek economisch recht ‘bundelt de 18 boeken van het Wetboek van economisch recht en vult deze aan met andere, voor de praktijk belangrijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Op deze wijze kan de gebruiker het economisch recht op een globale en pragmatische manier overschouwen en erin wegwijs geraken dankzij een duidelijke thematische aanpak van het materiële recht.

Auteur(s):
Grégory Renier, Gert Straetmans
Reeks:
Essentiële wetboeken
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
februari 2021 | 1320 blz.

Paperback
€ 80,-


ISBN 9789400012271

Inhoud

Dit ‘Wetboek economisch recht ‘bundelt de 18 boeken van het Wetboek van economisch recht en vult deze aan met andere, voor de praktijk belangrijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Op deze wijze kan de gebruiker het economisch recht op een globale en pragmatische manier overschouwen en erin wegwijs geraken dankzij een duidelijke thematische aanpak van het materiële recht.
Deze eerste uitgave bevat de recente bepalingen met betrekking tot het economische beheer van de coronacrisis (Boek XVIII), met betrekking tot het misbruik van economische afhankelijkheid, de oneerlijke bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen (Boek IV en VI), de PSDII-richtlijn voor betalingsdiensten in de interne markt (Boek VII) alsook de nieuwe regels inzake rechtshandhaving (Boek XV). Het wetboek bevat voorts de Algemene verordening gegevensbescherming (‘GDPR’), de recentste regels ter zake van marktpraktijken en consumentenbescherming (Boek VI), kredieten aan consumenten (Boek VII), intellectuele eigendom (Boek XI), buitengerechtelijke geschillenbeslechting (Boek XVI), de rechtsvordering tot collectief herstel (Boek XVII) en insolventie van ondernemingen (Boek XX).

Als gebruiksvriendelijk en praktijkgericht werkinstrument biedt dit wetboek de rechtspraktizijn, studenten en elkeen die met economisch recht in aanraking komt, een handig hulpmiddel om snel tot de relevante bepalingen met betrekking tot het gewenste onderwerp te komen.

Bij aankoop ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code*’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.

Grégory Renier is compliance officer in de bank- en financiële sector alsook voorzitter van BFSO Legal, de Belgische vereniging voor het voedingsrecht. De auteur die gespecialiseerd is in het consumentenrecht, is eveneens wetenschappelijk medewerker aan de UCLouvain.
Gert Straetmans is gewoon hoogleraar Europees economisch en consumentenrecht aan de Universiteit Antwerpen. Hij is directeur van het Consumer Law Institute (UAntwerpen en UGent) en plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen.

*Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Inhoudsopgave

Over de reeks

Essentiële wetboeken

Ontdek voor uw rechtsdomein de essentie van de wetgeving in uw blauwe Wetboeken.
De ‘Essentiële Wetboeken’ bevatten enkel de wettekst, eventueel voorzien van wetshistorieken, en zijn hierdoor handige en vlot consulteerbare werkinstrumenten.
Bij aankoop van een ‘Essentieel Wetboek’ ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code*’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.

Nieuw en gratis!
Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Meer over deze reeks