De platformeconomie

De platformeconomie is alomtegenwoordig: steeds meer transacties en interacties vinden plaats via online tussenpersonen zoals Amazon, Uber, Airbnb, Google en Facebook.
Hun opkomst in een juridisch niemandsland stelt beleidsmakers op Europees en Belgisch niveau voor talrijke vraagstukken. Dit boek biedt antwoorden via een praktische en rechtstakoverschrijdende benadering.

Auteur(s):
Friso Bostoen, Bram Devolder, Mathias Wouters
boek | verwacht | 1e editie
maart 2023 | 250 blz.

Paperback
€ 97,-


ISBN 9789400016033Verschijnt 10 maart 2023

Inhoud

De platformeconomie is alomtegenwoordig: steeds meer transacties en interacties vinden plaats via online tussenpersonen zoals Amazon, Uber, Airbnb, Google en Facebook.
Hun opkomst in een juridisch niemandsland stelt beleidsmakers op Europees en Belgisch niveau voor talrijke vraagstukken. Waar ligt de grens tussen innovatie en oneerlijke mededinging? Creëert platformwerk nieuwe economische opportuniteiten of ondergraaft het de bestaande arbeidsbescherming? Zijn platformen aansprakelijk voor het doen en laten van hun gebruikers? Verdient het bedrijfsmodel van platformen een fiscale gunstbehandeling?

Deze complexe vragen bezorgen de rechtspraktizijn hoofdpijn. Dit boek wil hieraan tegemoetkomen met een praktische en rechtstakoverschrijdende benadering.

Auteurs:
Friso Bostoen, Max Weber Fellow, European University Institute
Bram Devolder, advocaat bij Eubelius, doctor-assistent bij KU Leuven.
Mathias Wouters, juridisch adviseur Benelux voor het Zwitsers Instituut voor Rechtsvergelijking en vrijwillig medewerker voor KU Leuven.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.