Correcte beoordeling van een financieel plan conform het nieuwe WVV (seminarie voor juristen)

26 september 2019
Antwerpen
€ 278,01 (incl. BTW) € 278,01

In de nieuwe vennootschapswet wint het financieel plan aan belang. Bij de oprichting dient een goed uitgewerkt financieel plan voor te liggen dat voldoet aan de vereisten zoals door de nieuwe wet vastgesteld.

Tijdens deze studiedag wordt de focus gelegd op de principes van een degelijk financieel plan en in het bijzonder op een correct begrip en juiste beoordeling ervan. Na afloop van dit seminarie bent u in staat om een financieel plan te toetsen aan de minimum vereisten zoals vervat in art 5:4 WVV.


Spreker
Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, gastdocent Keppler university Linz, gastdocent School of economics – universiteit Maastricht, gastdocent UA


Doelgroep
Advocaten, bedrijfsjuristen en notarissenProgramma

INHOUD

 Volgende topics komen aan bod:
 
Wat is een balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht, wat zijn de belangrijkste elementen en wat is hun onderlinge relatie?
Wat is werkkapitaal?
Wat zijn de belangrijkste criteria van een goed financieel plan met het oog op de wettelijke minimum vereisten vervat in art 5:4 WVV?
Hoe wordt de behoefte aan werkkapitaal berekend over een langere periode (bv. 24 maanden)?
Hoe wordt de juiste rentabiliteit berekend?
Wat is de balanstest?
Wat is de liquiditeitstest: hoe kan ik op basis van de “redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen” aantonen dat de vennootschap haar schulden kan blijven betalen (art 5:122 WVV)? Hoe worden liquiditeiten berekend over een periode?


TIMING

12u45: onthaal met broodjes
13u30: start deel 1
15u00: koffiepauze
15u15: start deel 2
17u15: vragenronde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Antwerpen (Berchem) | 26 september 2019
Bluepoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
routebeschrijving
Parking ter plaatse


ERKENNINGEN

- OVB: erkend voor 3 punten
- IBJ: erkend voor 3 punten
- NKN: erkend voor 3u

PRIJS

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffie- en lunchpauze en het boek Financial Analysis ter waarde van 79 euro.Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

26 september 2019 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00