Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

Recente technologische evoluties (blockchain, smart contracts, gebruik van algoritmen, nieuwe betaaltechnieken) en nieuwe vormen van deelnemen aan de markt (platform economy, sharing economy, crowdwork, gig economy) zetten de traditionele tweedeling tussen onderneming en consument onder druk. In dit boek worden relevante thema's van consumentenbescherming toegelicht op een praktische en wetenschappelijk onderbouwde wijze, aan de hand van de meest recente ontwikkelingen in de Europese en Belgische rechtspraak en wetgeving.

Met bijdragen van Skander Bennis, Jan Blockx, Lauranne Claus Jan Clinck, Michiel De Muynck, Julie Goetghebuer, Aurélie Hendrickx, Robby Houben, Shana Meys, Stefan Rutten, Reinhard Steennot, Gert Straetmans, Dimitri Verhoeven en Jarich Werbrouck.

Editor(s):
Gert Straetmans, Reinhard Steennot
boek | verschenen | 1e editie
mei 2019 | xvi + 310 blz.

Paperback
€ 90,-


ISBN 9789400010284

Inhoud

Recente technologische evoluties (blockchain, smart contracts, gebruik van algoritmen, nieuwe betaaltechnieken) en nieuwe vormen van deelnemen aan de markt (platform economy, sharing economy, crowdwork, gig economy) zetten de traditionele tweedeling tussen onderneming en consument onder druk. De digitalisering van het recht doet ook vragen rijzen bij de toepassing van de traditionele concepten van consumentenbescherming in de nieuwe economische context:
- Welke regels zijn van toepassing op de levering van digitale inhoud en goederen met 'embedded software'?
- Hoe wordt de regeling van onrechtmatige bedingen toegepast in contracten met betrekking tot het gebruik van de 'cloud'?
- Hoe wordt de financiële consument beschermd bij 'robo-advice'?
- Hoe wordt de consument beschermd bij mobiele betalingen?
- Hoe dwingt de consument zijn rechten af in een grensoverschrijdende context? etc.

In dit boek worden relevante thema's van consumentenbescherming toegelicht op een praktische en wetenschappelijk onderbouwde wijze, aan de hand van de meest recente ontwikkelingen in de Europese en Belgische rechtspraak en wetgeving. Alle auteurs hebben naast een ruime academische achtergrond ook een sterke ervaring in de praktijk als advocaat of anderszins.

Dit boek is dan ook een belangrijk naslagwerk voor advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en eenieder die met deze snel-evoluerende materie in contact komt.

Met bijdragen van Skander Bennis, Jan Blockx, Lauranne Claus Jan Clinck, Michiel De Muynck, Julie Goetghebuer,  Aurélie Hendrickx, Robby Houben, Shana Meys, Stefan Rutten, Reinhard Steennot, Gert Straetmans, Dimitri Verhoeven en Jarich Werbrouck.

Inhoudsopgave

Impact van technologische evoluties op de kwalificatie van onderneming en consument (p. 1)

Gert Straetmans

Onrechtmatige bedingen in contracten betreffende het gebruik van de cloud (p. 37)

Digitale inhoud en aansprakelijkheid. De Richtlijn Digitale Inhoud en Digitale Diensten en de Richtlijn Productaansprakelijkheid nader toegelicht (p. 71)

Shana Meys, Dimitri Verhoeven

Goederen met ‘embedded soft ware’. Consumentenbescherming 2.0 in tijden van digitale inhoud? (p. 121)

Geautomatiseerd advies (‘robo-advies’) en bescherming van de fi nanciële consument (p. 159)

Robby Houben, Michiel De Muynck

Bescherming van de consument bij niet-toegestane mobiele betalingstransacties (p. 187)

Reinhard Steennot

Consumentenbescherming bij blockchain en smart contracts (p. 235)

Afdwingen van consumentenrechten in grensoverschrijdend verband (p. 279)

Stefan Rutten